Now showing items 1-19 of 27

 • Analýza aktivních látek obsažených v extraktech levandule a tymiánu 

  Vašíčková, Milada
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na aktivní látky obsažené v extraktech levandule lékařské a tymiánu obecného, zejména jejich možné antimikrobiální a antioxidační účinky. Teoretická část popisuje vybrané rostliny, ...
 • Analýza beta-glukanů ve vybraných druzích hub 

  Phan, Huong Tra
  Cílem diplomové práce byla analýza obsahu -glukanů ve vybraných druzích hub, kde byla rovněž stanovena celková charakterizace složení a obsažených bioaktivních látek. V teoretické části byla vypracována stručná rešerše o ...
 • Antimicrobial activity of CdTe QDs modified with lanthanides on pseudomonas aeruginosa 

  Jelínková, Pavlína; Koudelková, Zuzana; Kopel, Pavel; Moulick, Amitava; Adam, Vojtěch (Mendel University in Brno, 2017-12-31)
  The aim of this study is to obtain data based on an experimental procedure and check the effectiveness of some antibacterial agents against pathogenic bacteria. In the present experiment, two different nanoparticles (Cadmium ...
 • Antimikrobiální aktivita šípkových čajů 

  Ďubašáková, Mária
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanovenie koncentrácie biologicky aktívnych látok ako sú polyfenoly a flavonoidy a tiež celkovú antioxidačnú kapacitu v čajových extraktoch s hlavným obsahom Rosa canina. Ďalej bolo ...
 • Antimikrobiální aktivita uhlíkatého plniva 

  Stuchlíková, Olga
  Diplomová práce se zabývá vlivem uhlíkatého plniva na životaschopnost a produkci extracelulárních látek vybrané bakterie Bacillus subtilis (CCM 1999) a kvasinky Yarrowia lipolytica (CCY 29-26-52). Antimikrobiální aktivita ...
 • Antimikrobiální materiály na bázi nanostruktur s enzymy 

  Jurová, Bronislava
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci antimikrobiálních gelů a krytů s obsahem antimikrobiálních složek a enzymů. Teoretická část se zabývá stručnou charakteristikou antimikrobiálních látek, jejich ...
 • Antimikrobiální účinky rostlinných extraktů 

  Konderla, Patrik
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání možné antimikrobiální aktivity různých extraktů šípkových čajů a také stanovení antioxidační aktivity a koncentrace biologicky aktivních látek (polyfenolů a flavonoidů) těchto čajů. ...
 • Charakterizace antioxidačně a antimikrobiálně aktivních látek v různých typech dřevin 

  Ďatko, Tomáš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza antioxidačne a antimikrobiálne aktívnych látok v drevinách. V teoretickej časti bola spracovaná rešerš, zaoberajúca sa charakterizáciou týchto biologicky aktívnych látok. Okrem ...
 • The Effect of Nanofillers on the Functional Properties of Biopolymer-Based Films: A Review 

  Jamroz, Ewelina; Kulawik, Piotr; Kopel, Pavel (MDPI, 2019-04-30)
  Waste from non-degradable plastics is becoming an increasingly serious problem. Therefore, more and more research focuses on the development of materials with biodegradable properties. Bio-polymers are excellent raw materials ...
 • In Vivo Antibacterial Study of Zinc Phosphate-based Nanoparticles 

  Kočiová, Silvia; Valečková, Vendula; Bytešníková, Zuzana; Horký, Pavel; Kopel, Pavel; Adam, Vojtěch; Šmerková, Kristýna (Tanger, 2019-02-01)
  In animal nutrition, the nanotechnology is mostly used for the preparation of nanominerals, especially trace minerals, due to their low bioavailability. These nanominerals also showed advantageous effects at lower doses ...
 • Konzervační systémy pro přírodní kosmetiku 

  Koblasová, Dana
  Cílem této bakalářské práce je ověření antimikrobiální aktivity přírodně identických konzervantů vůči vybraným mikroorganismům. Teoretická část je zaměřená na rozdělení a popis používaných konzervačních látek přírodních, ...
 • Kosmetické přípravky na bázi rostlinných extraktů 

  Horváthová, Iveta
  Cílem této bakalářské práce bylo testování antimikrobiální aktivity vybraných rostlinných extraktů a jejich enkapsulované formy do liposomů. Dále byla práce zaměřena na stanovení obsahu biologicky aktivních látek, přírodních ...
 • PŘÍPRAVA A VYUŽITÍ VYBRANÝCH BIOPOLYMERŮ, NANOČÁSTIC A NANOVLÁKEN PRO KOSMETICKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ ÚČELY 

  Bokrová, Jitka
  Předložená dizertační práce je zaměřena na přípravu kombinovaných preparátů s přírodní aktivní složkou ve formě nanočástic a nanovláken a testování jejich biologických účinků. Moderní typy aplikačních forem byly připraveny ...
 • Stanovení antimikrobiální aktivity extraktů z bobulového ovoce 

  Procházková, Lucie
  Cílem této bakalářské práce bylo stanovení antimikrobiálního účinku modelového vzorku extraktu z aronie (Aronia melanocarpa) vůči vybraným druhům mikroorganismů (bakterie Bacillus cereus a Escherichia coli a kvasinka Candida ...
 • Stanovení antimikrobiální aktivity extraktů z bylin 

  Žitková, Barbora
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preskúmať antimikrobiálnu aktivitu vybraných bylinných extraktov a esenciálnych olejov proti trom vybraným mikroorganizmom, dvom baktériám – Bacillus cereus, Escherichia coli a kvasinke ...
 • Studium antimikrobiálních látek zázvoru 

  Ciburová, Alena
  Koreň zázvoru sa už tisícročia využíva vo východnej medicíne. Pre svoju výraznú špecifickú ostrú chuť je vyhľadávanou komoditou pri príprave jedál a nápojov na celom svete. V súčasnosti je popísané veľké množstvo jeho ...
 • Studium bioaktivních látek růže šípkové 

  Konderla, Patrik
  Cílem této diplomové práce bylo zkoumání obsahu vybraných biologicky aktivních látek bylinných šípkových extraktů a také stanovení antimikrobiální a antioxidační aktivity těchto extraktů. V teoretické části byly shrnuty ...
 • Studium biologicky aktivních látek fenyklu 

  Mierna, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom biologicky aktívnych látok feniklu. Teoretická časť popisuje základné charakteristiky feniklu a jeho chemické zloženie, bližšie špecifikuje rastlinné biologicky aktívne látky a antioxidanty, ...
 • Studium směsných přírodních antimikrobiálních preparátů a možnosti jejich stabilizace 

  Vejrostová, Petra
  V rámci předložené diplomové práce byla zpracována rešerše zaměřená na přírodní antimikrobiální látky. V experimentální části práce bylo cílem testování antimikrobiální aktivity přírodních preparátů ve volné a enkapsulované ...