Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza aktivních látek obsažených v extraktech levandule a tymiánu 

  Vašíčková, Milada
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na aktivní látky obsažené v extraktech levandule lékařské a tymiánu obecného, zejména jejich možné antimikrobiální a antioxidační účinky. Teoretická část popisuje vybrané rostliny, ...
 • Analýza beta-glukanů ve vybraných druzích hub 

  Phan, Huong Tra
  Cílem diplomové práce byla analýza obsahu -glukanů ve vybraných druzích hub, kde byla rovněž stanovena celková charakterizace složení a obsažených bioaktivních látek. V teoretické části byla vypracována stručná rešerše o ...
 • Antimikrobiální aktivita uhlíkatého plniva 

  Stuchlíková, Olga
  Diplomová práce se zabývá vlivem uhlíkatého plniva na životaschopnost a produkci extracelulárních látek vybrané bakterie Bacillus subtilis (CCM 1999) a kvasinky Yarrowia lipolytica (CCY 29-26-52). Antimikrobiální aktivita ...
 • Antimikrobiální materiály na bázi nanostruktur s enzymy 

  Jurová, Bronislava
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci antimikrobiálních gelů a krytů s obsahem antimikrobiálních složek a enzymů. Teoretická část se zabývá stručnou charakteristikou antimikrobiálních látek, jejich ...
 • Antimikrobiální účinky rostlinných extraktů 

  Konderla, Patrik
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání možné antimikrobiální aktivity různých extraktů šípkových čajů a také stanovení antioxidační aktivity a koncentrace biologicky aktivních látek (polyfenolů a flavonoidů) těchto čajů. ...
 • Bioaktivní látky fenyklu obecného 

  Nentvichová, Aneta
  Cílem této bakalářské práce je prostudování bioaktivních látek obsažených ve fenyklu obecném, stanovení obsahu polyfenolů, flavonoidů a zkoumání antioxidační a antimikrobiální aktivity ve vodných a ethanolových extraktech ...
 • Izolace antibakteriálních sloučenin z kávové sedliny 

  Kurzová, Pavlína
  Kávová sedlina patří mezi velmi hodnotné lignocelulózové odpady, které by bylo možné zpracovat a využít na izolaci fenolických látek. Mnoho fenolických látek izolovaných z lignocelulozóvých odpadů má antimikrobiální ...
 • Konzervační systémy pro přírodní kosmetiku 

  Koblasová, Dana
  Cílem této bakalářské práce je ověření antimikrobiální aktivity přírodně identických konzervantů vůči vybraným mikroorganismům. Teoretická část je zaměřená na rozdělení a popis používaných konzervačních látek přírodních, ...
 • Kosmetické přípravky na bázi rostlinných extraktů 

  Horváthová, Iveta
  Cílem této bakalářské práce bylo testování antimikrobiální aktivity vybraných rostlinných extraktů a jejich enkapsulované formy do liposomů. Dále byla práce zaměřena na stanovení obsahu biologicky aktivních látek, přírodních ...
 • PŘÍPRAVA A VYUŽITÍ VYBRANÝCH BIOPOLYMERŮ, NANOČÁSTIC A NANOVLÁKEN PRO KOSMETICKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ ÚČELY 

  Bokrová, Jitka
  Předložená dizertační práce je zaměřena na přípravu kombinovaných preparátů s přírodní aktivní složkou ve formě nanočástic a nanovláken a testování jejich biologických účinků. Moderní typy aplikačních forem byly připraveny ...
 • Stanovení antimikrobiální aktivity extraktů z bobulového ovoce 

  Procházková, Lucie
  Cílem této bakalářské práce bylo stanovení antimikrobiálního účinku modelového vzorku extraktu z aronie (Aronia melanocarpa) vůči vybraným druhům mikroorganismů (bakterie Bacillus cereus a Escherichia coli a kvasinka Candida ...
 • Studium bioaktivních látek růže šípkové 

  Konderla, Patrik
  Cílem této diplomové práce bylo zkoumání obsahu vybraných biologicky aktivních látek bylinných šípkových extraktů a také stanovení antimikrobiální a antioxidační aktivity těchto extraktů. V teoretické části byly shrnuty ...
 • Studium směsných přírodních antimikrobiálních preparátů a možnosti jejich stabilizace 

  Vejrostová, Petra
  V rámci předložené diplomové práce byla zpracována rešerše zaměřená na přírodní antimikrobiální látky. V experimentální části práce bylo cílem testování antimikrobiální aktivity přírodních preparátů ve volné a enkapsulované ...
 • Šípek – zdroj přírodních látek 

  Motúzová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání antimikrobiální aktivity extraktů různých druhů šípkových čajů. Dále byla stanovována koncentrace biologicky aktivních látek, polyfenolů a flavonoidů, a celková antioxidační aktivita ...
 • Využití různých technik enkapsulace k řízenému uvolňování aktivních látek v potravinářských a kosmetických přípravcích 

  Matoušková, Petra
  Předložená dizertační práce je zaměřena na studium enkapsulace přírodních aktivních látek do různých typů organických mikro- a nanočástic, zejména do liposomů a polysacharidových částic. Jako aktivní složky byly enkapsulovány ...
 • Využití vzácných olejů v kosmetice 

  Pilipenco, Alina
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání vzácných olejů. V práci byly charakterizovány oleje z vybraných rostlin (mák, konopí, ostropestřec) z hlediska obsahu aktivních fenolických látek, složení mastných kyselin, ...