Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza aktivních látek obsažených v extraktech levandule a tymiánu 

  Vašíčková, Milada
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na aktivní látky obsažené v extraktech levandule lékařské a tymiánu obecného, zejména jejich možné antimikrobiální a antioxidační účinky. Teoretická část popisuje vybrané rostliny, ...
 • Analýza biologicky aktivních látek v oleji z meruňkových jader. 

  Valasová, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu biologicky aktivních látek v oleji z meruňkových jader. Meruňkový olej se v poslední době začal hojně využívat v kosmetickém průmyslu, zejména jako masážní olej nebo součást hydratačních ...
 • Antimikrobiální aktivita šípkových čajů 

  Ďubašáková, Mária
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanovenie koncentrácie biologicky aktívnych látok ako sú polyfenoly a flavonoidy a tiež celkovú antioxidačnú kapacitu v čajových extraktoch s hlavným obsahom Rosa canina. Ďalej bolo ...
 • Antimikrobiální účinky rostlinných extraktů 

  Konderla, Patrik
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání možné antimikrobiální aktivity různých extraktů šípkových čajů a také stanovení antioxidační aktivity a koncentrace biologicky aktivních látek (polyfenolů a flavonoidů) těchto čajů. ...
 • Antioxidační aktivita extraktů zeleného čaje 

  Šedý, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na antioxidační a biologicky aktivní látky přítomné v extraktech zeleného čaje. Zelený čaj je bohatým zdrojem antioxidantů a již v minulosti byl považován za léčivý nápoj. Řada látek ...
 • Antioxidant activity of yoghurt supplemented with natural additives 

  Ananbeh, Hanadi Abd Al Rahman Ali; Voběrková, Stanislava; Kumbár, Vojtěch (Mendel University in Brno, 2017-12-31)
  The aims of this study were the estimation of difference in physiochemical properties and antioxidant activity of yoghurts supplemented by different natural additives. In addition, the changes in physiochemical properties ...
 • Aronie – zdroj biologicky aktivních látek 

  Štumarová, Klára
  Cílem této bakalářské práce je zkoumání možné antimikrobiální aktivity vodných a ethanolových extraktů z plodů arónie a čajové směsi obsahující arónii. Rovněž byla stanovena antioxidační aktivita a také koncentrace biologicky ...
 • Bioaktivní látky růže šípkové 

  Ďubašáková, Mária
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie koncentrácie bioaktívnych látok ako sú celkové polyfenoly a flavonoidy a tiež celkovú antioxidačnú kapacitu v čajových extraktoch z Ruže šípkovej. V druhej časti bolo predmetom ...
 • Biologically active compounds contained in grape pomace 

  Vojáčková, Klára; Mlček, Jiří; Škrovánková, Soňa; Adámková, Anna; Adámek, Martin; Orsavová, Jana; Bučková, Martina; Fic, Vlastimil; Kouřimská, Lenka; Búran, Martin (HACCP Consulting, 2020-09-28)
  A healthy lifestyle and gastronomic trends based on traditional and local foods accompanied by waste-free technologies are currently in the primary focus. One of the raw materials with properties in alignment with such ...
 • Biologicky významné látky v cereálních produktech 

  Vondráčková, Hedvika
  Předložená práce se zabývala studiem biologicky významných látek v cereálních produktech. V praktické části byly stanoveny vybrané aktivní látky v müsli tyčinkách. Nejvyšší obsah celkových polyfenolů, celkových flavonoidů, ...
 • Charakterizace a využití vybraných rostlinných antibakteriálních látek 

  Bendová, Agáta
  Zaměřením a cílem této bakalářské práce bylo studium antioxidačních a především antibakteriálních účinků rostlinných extraktů a liposomů s jejich obsahem. V teoretické části je shrnuta problematika studia přírodních ...
 • Charakterizace jedlých obalů pro potenciální použití při balení potravin 

  Jančíková, Simona
  Jedlé obaly jsou v posledních letech velmi rozvijící se skupinou a možnou potenciální náhradou syntetických materiálů pro balení potravin. Také mohou potravinu pozitivně ovlivňovat pomocí svých aktivních vlastností, popřípadě ...
 • Charakterizace plodů aronie (Aronia melanocarpa) a muchovníku (Amelanchier alnifolia) 

  Burdějová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá charakterizací plodů aronie (Aronia melanocarpa) a muchovníku (Amelanchier alnifolia). Teoretická část práce pojednává o botanickém zařazení, chemickém složení, léčivých účincích a použití plodů ...
 • Chemická a senzorická charakterizace ciderů vyrobených z odrůd jablek charakteristických pro ČR 

  Strapcová, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním vybraných chemických a senzorických charakteristík ciderov, ktoré boli vyrobené zo štyroch vybraných odrôd jabĺk. V teoretickej časti je popísané chemické zloženie jabĺk, cideru, ...
 • Chemická charakterizace vín z vybraných PIWI odrůd 

  Michálková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá chemickou charakterizací vín z vybraných PIWI odrůd. V teoretické části je popsán obecný původ a důvod šlechtění PIWI odrůd, bližší charakterizace vybraných tří PIWI odrůd, Johaniteru, Hibernalu ...
 • Effect of five different stages of ripening on chemical compounds in medlar (Mespilus germanica L.) 

  Rop, Otakar; Sochor, Jiří; Juříková, Tunde; Zítka, Ondřej; Škutková, Helena; Mlček, Jiří; Salaš, Petr; Krška, Boris; Babula, Petr; Adam, Vojtěch; Kramářová, Daniela; Beklová, Miroslava; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2010-12-28)
  Study of changes of nutritional value of fruit during the process of ripening can help to estimate the optimal date for fruit harvesting to achieve the best quality for direct consumption and further utilization. The aim ...
 • Evaluation of Antioxidant Activity, Polyphenolic Compounds, Amino Acids and Mineral Elements of Representative Genotypes of Lonicera edulis 

  Sochor, Jiří; Juříková, Tunde; Pohanka, Miroslav; Škutková, Helena; Baroň, Mojmír; Tomášková, Lenka; Balla, Štefan; Klejdus, Bořivoj; Pokluda, Robert; Mlček, Jiří; Trojáková, Zuzana; Šaloun, Jan (MDPI, 2014-05-21)
  The aim of this study was to evaluate the bioactive substances in 19 berry cultivars of edible honeysuckle (Lonicera edulis). A statistical evaluation was used to determine the relationship between the content of selected ...
 • Extrakce anthokyanových barviv z aroniových výlisků 

  Martinková, Patrícia
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou extraktu a koncentrátu antokyánových farbív z výliskov plodov arónie (Aronia melanocarpa). Stanovuje taktiež chemické vlastnosti, významné pre zdravie človeka, ktoré sú dôležité aj pre ...
 • Izolace a charakterizace aktivních látek opuncie a aloe vera a možnosti jejich aplikace 

  Kocúrová, Petra
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo štúdium antioxidačných a antibakteriálnych účinkov rastlinných extraktov, konkrétne z dužín a šupiek listov a tiež z plodov rastlín Aloe vera a Opuntia ficus–indica. Boli vytvorené ...
 • Komplexní analýza léčivých rostlin a jejich potenciál při využití v potravinářském průmyslu 

  Burdějová, Lenka
  Předložená dizertační práce se zabývá komplexní charakterizací extraktů z léčivých rostlin pomocí spektroskopických a chromatografických technik s důrazem na vliv rozpouštědla, posklizňové úpravy vzorku, lokality a roku ...