Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza šťáv vybraných odrůd červeného a bílého rybízu 

  Černá, Anna
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou šťáv vybraných odrůd červeného a bílého rybízu. Teoretická část je věnována popisu rybízu, jeho biologicky aktivním látkám, pěstování a jeho využití v potravinářství. V teoretické ...
 • Možnosti využití plodů méně známých keřovin 

  Mařáková, Veronika
  Tato práce se zabývá dřínem obecným (Cornus mass). Úvodní část bakalářské práce pojednává o botanických charakteristikách dřínu: popis rostliny, její rozšíření, rozmnožování a stanoviště. Dále jsou popsány vybrané odrůdy, ...
 • Phenolic profile of edible honeysuckle berries (Genus Lonicera) and their biological effect 

  Juříková, Tunde; Rop, Otakar; Mlček, Jiří; Sochor, Jiří; Balla, Štefan; Szekeres, Ladislav; Hegedusová, A.; Hubálek, Jaromír; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2012-01-01)
  The current status of research on polyphenolic compounds in the berries of edible honeysuckle and their biological effects, including recommended utilization, are reviewed. The major classes of phenolic compounds in the ...
 • Stanovení vybraných chemických parametrů v plodech nových odrůd rybízů 

  Pelikánová, Blanka
  Předkládaná diplomová práce se zabývá stanovením vybraných chemických parametrů v plodech nových odrůd rybízů. Teoretická část je věnována charakteristice rybízu, biologicky aktivním látkám v jeho plodech a také využití ...
 • Vybrané nutriční parametry některých druhů méně známého ovoce 

  Diblíková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na chemickou analýzu šťáv z černého, červeného a bílého rybízu a josty (Ribes a Ribes x culverwellii). Teoretická část je věnována definici ovoce, významu ovoce ve výživě člověka, popisu rodů ...
 • Základní chemické parametry plodů několika odrůd třešní 

  Boberová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením základních chemických parametrů v plodech peckovin, a sice třešní (Prunus avium). Teoretická část obsahuje taxonomické zařazení třešně, její botanickou charakteristiku a pomologii ...
 • Základní chemické parametry plodů několika odrůd višní 

  Komárek, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením základních chemických parametrů v plodech višní (Prunus cerasus). Testovány byly odrůdy Köröšská, Pandy 6039 a Šumadinka. Obsah celkové sušiny leží v rozmezí 13,32–15,22 %, obsah ...
 • Základní chemické vlastnosti plodů vybraných odrůd třešní 

  Chmil, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na chemickou charakteristiku devíti vybraných odrůd třešní v devíti parametrech. Byla analyzována celková a rozpustná sušina s výsledky 13,07–16,58 % resp. 14,67–19,50 °Brix, obsah popela 0,31–0,39 ...