Now showing items 1-20 of 37

 • ABB RobotStudio - vzorové příklady v C# 

  Mittaš, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá programovaním pohybov robota od spoločnosti ABB v jazyku C#. Cieľom je ukázať aj netradičné spôsoby použitia jazyka C#. V úvode sú v krátkosti popísané prostriedky programovania a simulácie ...
 • Analýza abstraktních syntaktických stromů pro podporu výuky jazyka Python 

  Fáber, Jakub
  Cieľom tejto práce je vytvorenie analyzátora za účelom kontroly programových riešení v jazyku Pythonu a navrhovanie ich zlepšení z hľadiska kvality a čistoty kódu. Pre najlepšie výsledky sa využíva kombinácia statickej a ...
 • Android aplikace pro zadávání objednávek přes internet 

  Szakács, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vývoja aplikácií pre mobilný systém Android. Aplikácia bude slúžiť na prezeranie a objednávanie dostupného tovaru zo sortimentu danej cukráne cez internet.
 • Aplikace pro zobrazení mapových podkladů ve webovém prostředí 

  Duchovič, Adam
  Predkladaná práca sa zaoberá návrhom aplikácie na zobrazovanie mapových podkladov, ako aj jej implementáciou do webového prostredia. Ciežom bolo vytvorenie aplikácie nezávislej na platforme. V úvode práca zoznamuje s ...
 • Aplikace pro zobrazení modelu bezdrátové sítě 

  Žoldoš, Petr
  Cieľom diplomovej práce bolo, na základe nadobudnutých vedomostí o technológiách Adobe Flex SDK a tiež Google Maps API, vybudovať aplikáciu, ktorá umožní tvoriť, generovať a upravovať grafický model bezdrôtovej siete. ...
 • Aplikace pro zpracování obrazu na platformě Android 

  Kiac, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu a detekciou predom definovaných objektov z kamery daného zariadenie na platforme Android. Na spracovanie obrazu sú v práci použité nástroje a metódy z knižnice OpenCV. ...
 • Audio Streaming for Android Devices Using UPnP 

  Lehocký, Gabriel
  Velké množství lidí v současnosti používá své chytré telefony jako mobilní hudební přehrávač, kde si ukládá svou oblíbenou hudbu. Chceme-li při poslechu zvýšit hudební zážitek, tak toho můžeme docílit tím, že použijeme ...
 • Implementujte Android aplikaci pro stahování a poslech audio podcastů 

  Bajaník, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou Android aplikácie pre odoberanie a počúvanie audio podcastov. Aplikácia je zameraná na prívetivé užívateľské rozhranie a integráciu služby Audeliver. Prvá časť práce sa zaoberá ...
 • Interaktivní aplikace na trénování prostorového myšlení 

  Mladý, Jakub
  Táto práca sa zaoberá tvorbou aplikácie, ktorá slúži na rozvoj logického a priestorového myslenia. Popisuje návrh aplikácie ako aj výber použitých logických hier a ich následnú implementáciu. Ako logické hry boly vybraté ...
 • Interaktivní webové rozhraní pro výběr vhodných architektur 

  Slávik, Denis
  Zámerom tejto práce je návrh a implementácia interaktívneho webového rozhrania, ktoré umožní užívateľom vybrať z knižnice tisícok implementácií obvodov aproximovaných násobičiek a sčítačiek pre návrh obvodov a porovnávaní, ...
 • Korekce jasových chyb LED obrazovek s vysokým rozlišením 

  Komloši, Michal
  Táto bakalárska práca popisuje a v prílohe ponúka možné softvérové riešenie jasových chýb, ktoré vznikajú na HD LED obrazovkách v dôsledku teplotnej rozťažnosti kabinetov, z ktorých sa LED obrazovky skladajú.
 • Korekce jasových chyb LED obrazovek s vysokým rozlišením 

  Komloši, Michal
  Táto bakalárska práca popisuje a v prílohe ponúka možné softvérové riešenie jasových chýb, ktoré vznikajú na HD LED obrazovkách v dôsledku teplotnej rozťažnosti kabinetov, z ktorých sa LED obrazovky skladajú.
 • Mobilní aplikace pro evidenci a rozdělování spropitného v restauraci 

  Kocour, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou evidencie sprepitného. Výsledkom je mobilná aplikácia pre tablety, ktorá umožňuje jednoducho zaznamenávať získané finančné odmeny a následne ich transparentne deliť medzi ...
 • Mobilní aplikace pro správu prací ve sdíleném ubytování 

  Miklánek, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou mobilnej aplikácie pre správu prác v zdieľanom ubytovaní. Aplikácia je určená pre mobilnú platformu Android. Zameriava sa na prívetivé užívateľské rozhranie a pre väčšinu ...
 • Mobilní aplikace pro zaznamenávání spotřeby automobilu 

  Mokrý, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre zaznamenávanie spotreby automobilu. Aplikácia je určená pre operačný systém Android. Má umožniť užívateľom jednoducho a efektívne vkladať nové záznamy o ...
 • Nástroj pro správu Active Directory 

  Radimák, Samuel
  Jedným z kľúčových faktorov v oblasti informačných technológií sú ľudia. Ľudia v zamestnaní často používajú rôzne zdroje, ktoré im daná firma ponúka, pričom tieto zdroje je možné nájsť v rôznych tvaroch a veľkostiach - ...
 • Nástroj pro tvorbu a sledování vývoje technické zprávy 

  Pavelka, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním modernej webovej aplikácie, ktorá umožňuje priebežné písanie technickej správy a sledovanie procesu jej tvorby. Učiteľ definuje štruktúru práce, ktorú ...
 • Návrh a realizace komunikačního rozhraní mezi řídící jednotkou a nadřazeným výpočetním systémem pro mobilní robot 

  Garaj, Martin
  Bakalárska práca rieši problém nekompatibility komunikácie medzi mobilnými zariadeniami a mikrokontrolérmi. Úlohou je navrhnúť a prakticky overiť riešenie, ktoré funguje na mobilných zariadeniach s operačným systémom Android ...
 • Návrh a tvorba softwarové aplikace 

  Rybanská, Zdenka
  Táto diplomovaná práca sa zaoberá návrhom a tvorbou softvérovej aplikácie v konkrétnom podniku. Aplikácia je vytvorená pre potreby IT oddelenia a slúži na zjednodušenie a zefektívnenie procesov súvisiacich s užívateľskými ...
 • Návrh aplikace pro technickou analýzu a vytvoření vlastní trading strategie 

  Olejník, Peter
  Táto diplomová práca sa venuje technickej analýze, ktorá slúži k predikcii budúceho vývoja akcií. V prvej časti diplomovej práce sú popísané teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti práce. Ďalšia časť ...