Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikace v ZigBee sítích 

    Majer, Tomáš
    V dnešní době se stále více setkáváme se senzory a senzorovými sítěmi, které jsou uplatňovány převážně v průmyslových oblastech. V této diplomové práci se zaměřuji na senzorovou síť ZigBee a její využití. Je zde podrobně ...
  • Technologie senzorových sítí 

    Koval, Miroslav
    Táto diplomová práca sa zaoberá technológiou bezdrôtových senzorových sietí, špeciálne ZigBee. Delí na dve časti - teoretickú a praktickú. Teoretickú časť tvoria kapitoly popisujúce protokoly, normy a štandardy, na ktorých ...