Now showing items 1-2 of 2

  • Cloud Framework on Infrastructure as a Service 

    Pech, David
    Práce se zabývá podrobnou analýzou požadavků na moderní aplikační rámec pro prostředí cloud. Za pomoci standardních návrhových vzorů a technik připravuje teoretický základ a pravidla, která musí uvnitř rámce platit. V práci ...
  • Webová služba pro tvorbu informačních stránek k událostem 

    Linka, Adam
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou technologií webových aplikací, dostupných vývojových prostředí, aplikačních rámců a v neposlední řadě také návrhem a vývojem webové služby. Tato služba svým uživatelům poskytuje ...