Now showing items 1-2 of 2

  • Využití databáze Firebird v JBoss aplikačním serveru 

    Maruniak, Lukáš
    V práci je uvedené řešení pro připojení databáze Firebird k JBoss aplikačnímu serveru.Práce se zabýva konfigurací zdrojových kódu JBoss aplikačního serveru, tak aby pracoval s databází Firebird včetně postupu na přípravu ...
  • Využití databáze H2 v JBoss aplikačním serveru 

    Penčikov, Michal
    JBoss aplikační server (AS) je open source implementace standardu Java EE. Jeho aktuálně používaná databáze pro potřeby testování, HSQL, má některá podstatná omezení, proto existují požadavky na využití jiných databází, ...