Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza apodizovaných Braggových vláknových mřížek 

  Mišurec, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na apodizované Braggovy vláknové mřížky. Popisuje jednotlivé používané apodizační profily Braggových vláknových mřížek a matematické funkce jednotlivých apodizačních profilů. Graficky jsou ...
 • Apodizace Braggových vláknových mřížek vyráběných UV expozicí přes fázovou masku 

  Burian, Tomáš
  Tato práce popisuje problematiku vláknových mřížek, zaměřuje se především na využití Braggových mřížek v senzorice. Popisuje druhy výroby vláknových mřížek, především metodu zápisu pomocí fázové masky. Další část pojednává ...
 • Vláknové difrakční struktury Point-by-Point 

  Valášek, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá popisom základných princípov a vlastností vláknových mriežok s dlhou periódou (LPFGs). Je rozobraný základný matematický popis týchto mriežok, potrebný k ich modelovaniu a simulácii. Následne sú ...