Now showing items 1-12 of 12

 • Mobilní aplikace pro evidenci a rozdělování spropitného v restauraci 

  Kocour, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou evidencie sprepitného. Výsledkom je mobilná aplikácia pre tablety, ktorá umožňuje jednoducho zaznamenávať získané finančné odmeny a následne ich transparentne deliť medzi ...
 • Mobilní aplikace pro netradiční seznamování lidí 

  Demel, Jan
  Cílem této práce je vytvořit novou seznamovací aplikaci, která napravuje nedostatky stávajících řešení. Jako hlavní nedostatky se ukázaly neosobní seznamování a souzení na základě vnějšího vzhledu. Ty jsou napraveny užitím ...
 • Multimediální přehrávač pro iOS 

  Singh, Kevin
  Diplomová práce „Multimediální přehrávač pro iOS“ se zabývá popisem video formátů HLS, MP4, MPEG Transport Stream a DASH. Dále pokračuje zabezpečeným obsahem DRM, reklamami VAST a analytickým nástrojem Google Analytics. V ...
 • Návrh a implementace mobilní aplikace pro platformu Microsoft Windows 

  Dvořák, Marek
  Tato práce popisuje proces vývoje mobilní aplikace na platformě Microsoft Windows. Popsaný proces zahrnuje všechny etapy od analýzy cílového trhu přes návrh a vývoj aplikace až po plán jejího zveřejnění v elektronickém ...
 • Návrh mobilní aplikace pro podporu webového portálu 

  Kovařík, Ondřej
  Práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro běžkaře. Postupně mapuje proces vývoje; od analýzy, přes návrh, až po předpoklady budoucího vývoje. Aplikace je vyvíjena pro platformu iOS. Součástí práce je také návrh možností ...
 • Návrh uspořádání vozidlového přístrojového panelu 

  Janhuba, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá přístrojovým panelem automobilů. Pojednává o tom, k čemu panel slouží, jaký byl jeho vývoj, jaké typy existují nebo jakou formou jsou řidiči podávány informace. Dále pojednává o tom, na co je ...
 • Návrh změn komunikačního mixu vybraného klubu 

  Šturma, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozborem komunikačního mixu hokejového klubu PSG Zlín. První teoretická část rozebírá obecné pojmy marketingové komunikace a komunikačního mixu se zaměřením na nástroje online komunikace. V druhé ...
 • Nová generace open-source nástroje Stranger Strings 

  Kňazík, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je opísať vývoj webovej aplikácie s názvom Stranger Strings. Projekt si ponechal svoje meno po internom firemnom nástroji, avšak vo všetkom ostatnom prešiel kompletnými zmenami. Účel Stranger ...
 • Vytvoření počítačové hry pro získání anotací 

  Šujan, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je vytvoření herní aplikace pro mobilní operační systém Android, za účelem získávání obrazových anotací. Hlavním účelem aplikace je zjednodušení a vylepšení tohoto procesu, rozšíření anotací a ...
 • Výpočetní nástroj pro deformačně-napěťovou analýzu mechanicky zatížené kruhové a mezikruhové desky 

  Dohnal, Jakub
  Bakalářská práce se primárně zabývá vytvořením výpočetního nástroje pro deformačně-napěťovou analýzu rotačně symetrických kruhových a mezikruhových desek. K tomuto účelu byl použit komerční software MATLAB a jeho součást ...
 • Webová a mobilní aplikace pro zadávání a potvrzování úkolů 

  Jeřábek, Filip
  Práce řeší řízení pracovníků dispečerem. Cílem je zefektivnit a zjednodušit jak práci dispečera, tak i samotné úkony pracovníků. Zaměřil jsem se na rozdělování úkolů, upozornění na události a změny stavů úkolů, a to vše v ...
 • Webová aplikace pro snadnou editaci krátkých textů s omezeným slovníkem 

  Poláčeková, Simona
  Cieľom tejto práce je návrh, implementácia a následne testovanie jednoduchej a užívateľsky prívetivej webovej aplikácie, ktorá používa obmedzený slovník pre kontrolu jazyka. Obmedzeným slovníkom  je myslený slovník ...