Now showing items 1-2 of 2

  • Měření povrchového napětí kapalin 

    Hála, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá studiem povrchového napětí kapalin a možnostmi jeho měření. Práce je dále zaměřena na konstrukci zařízení, které pracuje na principu zavěšené kapky. Zařízení je ovládáno pomocí programu sepsaného ...
  • Přístroj pro identifikaci parametrů přístrojového transformátoru napětí 

    Tománek, Drahomír
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou přístroje pro identifikaci parametrů přístrojového transformátoru. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. První část práce je zaměřena na výrobu přístrojového transformátoru. ...