Now showing items 1-8 of 8

 • Financování stavební zakázky z pohledu investora 

  Škabrahová, Eva
  Diplomová práce pojednává o možnostech financování stavby rodinného domu včetně koupě pozemku. Teoretická část je zaměřena na objasnění všech možných variant financování a vysvětlení pojmů, které se vztahují k této ...
 • Financování z ESF 

  Hromková, Radka
  Diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodného způsobu financování záměru obce Březina. Preferována je možnost získání dotace. Shrnuje poznatky o strukturálních fondech, operačních programech České republiky a postup získávání ...
 • Nábor zaměstnanců s využitím metody inzerce na internetu 

  Marek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá procesem náboru zaměstnanců se zaměřením na metodu inzerce na internetu. V této své práci jsem se rozhodl analyzovat a kategorizovat nabídky práce pro pozice středního managementu, uveřejněné na ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Hýbnerová, Anna
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie vybrané střední školy, s ohledem na zájem potenciálních uchazečů o studium. Specifikuje základní principy marketingu, zejména pak marketingu v oblasti školství. ...
 • Některá specifika komunikace ve stavebnictví 

  Eimann, Kamil
  Diplomová práce se zabývá některými specifiky komunikace ve stavebnictví. Jako konkrétní oblast si práce vybírá komunikaci se stavebními úřady na území ČR. Teoretická část je zaměřena na vymezení veřejné správy, charakteristiku ...
 • Podnikatelský záměr na pořádání přípravných kurzů pro talentovou část přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru MTK 

  Vintrlík, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření přípravných kurzů pro fyzickou část přijímacího řízení na obor management v tělesné kultuře. Zjistit úspěšnost z minulých let, vyhodnotit ji a ze získaných dat vytvořit přípravné ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Dočkal, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámit její čtenáře s problematikou přípravy a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Úkolem samotné práce je popsat průběh jednotlivých fází životního cyklu stavební veřejné ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Fialová, Jana
  Předmětem diplomové práce je příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část podává informace o životním cyklu projektu, legislativním prostředí, ...