Now showing items 1-17 of 17

 • Android vs iOS: srovnávací studie 

  Pršeš, Faruk
  Tato bakalářská práce srovnává dva nejpopulárnější operační systémy v moderní době chytrých telefonů. iOS a Android jsou operační systémy známé pro svoji rivalitu. Cílem této práce tedy je poskytnout detailní analýzu těchto ...
 • Certifikační postupy pro experimentální letouny 

  Soják, Zbyněk
  Práce obsahuje souhrn certifikačních postupů pro experimentální letouny. Jednotlivé úkoly, které musí výrobce splňovat pro správný postup certifikace. Úkoly jsou dané úřadem ÚCL, který kontroluje výrobní postupy letounu. ...
 • Drony a jejich aplikace 

  Mrkva, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o současných trendech v oblasti aplikace a konstrukce dronů. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány základní komponenty na stavbu dronu, možnosti jejich ovládání, popis dynamiky pohybu, ...
 • Každodennost 

  Rišiaňová, Zuzana
  Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
 • Kyselina hyaluronová a možnosti jejího využití 

  Maivaldová, Iva
  Tato bakalářská práce prezentuje současné znalosti z výzkumu kyseliny hyaluronové, popisuje její fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti stejně jako hlavní možnosti jejího využití jak v lékařství tak v kosmetice. Kyselina ...
 • Návrh databázové aplikace pro podporu finančního rozhodování v oblasti odměňování zaměstnanců 

  Ohnůtková, Lucie
  Tématem mé bakalářské práce je problematika informačních systémů s akcentem na databázové systémy. Součástí je vytvoření databáze v prostředí MS Access a následné aplikace, jejímž cílem je poskytovat informace zejména z ...
 • Návrh mobilní aplikace pro studenty VUT v Brně 

  Vlasák, Adam
  Bakalářská práce je věnována tématu návrhu mobilní aplikace s primárním zaměřením na platformu Android od společnosti Google. Návrh je použitelný i pro platformu iOS společnosti Apple. Aplikace bude určená pro studenty VUT ...
 • Odlévání turbínových kol ze slitin TiAl 

  Vaško, Michal
  Práce obsahuje základní údaje o slitinách TiAl z hlediska jejich použití jako konstrukčního materiálu. Je zde dále uveden přehled vlastností těchto slitin, jejich aplikace a technologií výroby polotovarů a součástí z těchto ...
 • Produkce, charakterizace a návrh aplikací regenerovaných huminových kyselin 

  David, Jan
  Předkládaná disertační práce se zabývá huminovými látkami (HL), zejména huminovými kyselinami a jejich solemi, tj. humáty. V práci je prezentována literární rešerše o huminových látkách, stručně je zmíněna historie výzkumu ...
 • Ranque - Hilshova vírová trubice 

  Bábor, Lukáš
  Ranque-Hilshova vírová trubice je zařízení, které přeměňuje proud plynu o vysokém tlaku na dva nízkotlaké proudy o vyšší, resp. nižší teplotě, než je teplota vstupního proudu. Z technického hlediska se jedná o zařízení ...
 • Studium možných aplikací polymeru kyseliny glutamové 

  Čangelová, Katarína
  Predmetom diplomovej práce je štúdium možných aplikácií izoformy polyméru kyseliny glutámovej (-PGA). Teoretická časť je zameraná na vlastnosti tohto biopolyméru a potenciálne aplikácie v rôznych oblastiach. Sú spomenutí ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace pro Smart Metering 

  Kubů, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovou PLC komunikací. V práci je popsán základní princip, rozdělení PLC komunikace, historie technologie, využívané komunikační standardy a rušení ovlivňující datovou komunikaci této ...
 • Využití chytrých mobilních telefonů pro měření v technice prostředí 

  Bernard, Jan
  Práce se zabývá měřením fyzikálních veličin pomocí chytrých telefonů. Uvádí seznam senzorů, kterými telefony disponují a krátce popisuje jejich funkci při běžném používání a jejich využití při měření nejen fyzikálních ...
 • Využití mobilní platformy Android k ovládání přístrojové techniky 

  Macek, Michal
  Předkládaná práce popisuje aktuální trendy a moderní metody využívající mobilní zařízení k ovládání laboratorních přístrojů a následnému měření. Hlavním cílem je vytvoření aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem ...
 • Využití optického přenosu v průmyslu 

  Worbis, Vít
  Cílem semestrální práce Využití optického přenosu v průmyslu je najít správná zařízení pro komunikaci v průmyslových aplikacích, která by vedla k lepšímu ovládání a řízení těchto aplikací. Má ukázat téměř bezproblémové ...
 • Vývoj aplikací pro Android 

  Kvasnička, Jaroslav
  V bakalářské práci Vývoj aplikací pro Android jsou popsány nástroje, možnosti a dostupné prostředky pro vývoj aplikací na operační systém Android. V první části je představen samotný systém Android a dostupné nástroje pro ...
 • Zavedení a využití nástrojů Business Intelligence 

  Ceizel, Patrik
  Bakalárska práca sa zameriava na zavedenie a využitie nástroja Business intelligence pre univerzitné prostredie na Fakulte podnikateľskej. Práca je založená na teoretickom predstavení tohto nástroja, ž čoho ďalej vychádza ...