Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání svařování TIG a svařování plazmou 

    Hotárek, Jan
    Práce předkládá porovnání dvou srovnatelných svařovacích metod, a to svařování plazmou a svařování metodou TIG. Princip fungování obou svařovacích metod byl popsán v teoretické části. Pro experimentální část byl zvolen ...