Now showing items 1-4 of 4

 • Ocenění bytu zatíženého služebností 

  Matoušková, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku věcných břemen. Jedná se o služebnost bytu zatěžující byt v rodinném domě. Práce je rozdělena na dvě části textovou a návrhovou. Textová část rozebírá obecné pojmy, které se ...
 • Ocenění výše škody způsobené povodní na rodinném domě ve Velkém Poříčí 

  Berger, Patrik
  Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění na rodinném domě zasaženém povodní. Cílem této práce je nejdříve přiblížit pojmy související s oceňováním a pojišťovnictvím. Dále ocenit nemovitou ...
 • Vliv PENB na cenu nemovitosti. 

  Lukeš, Martin
  Diplomová práce se zabývá dnes aktuálními tématy, jako je problematika oceňování nemovitostí a energetická náročnost budov. Obsahově je rozdělena na část teoretickou, kde nejdříve obecně a poté konkrétně pohlíží na danou ...
 • Využití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidel 

  Skoupý, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na využití diagnostických metod při hodnocení technického stavu vozidel. V první části jsem provedl rozdělení jednotlivých metod technické diagnostiky motorových vozidel včetně přístrojového ...