Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza rozdílů ve vykazování dlouhodobého majetku dle IFRS a dle české účetní legislativy 

  Dobešová, Věra
  Svou bakalářskou prací se zaměřuji na hodnocení České účetní legislativy v porovnání s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Práce porovnává tyto dva účetní systémy, definuje jejich rozdíly či případné podobnosti. ...
 • Hodnocení vlivu změny vnitřních konstrukcí bytů na tržní hodnotu nemovitosti 

  Vlastníková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu stavební úpravy na tržní cenu nemovitosti. Pro hodnocení byl vybrán konkrétní typ nemovitosti – byt v panelovém domě. Byla vytvořena databáze tržních nabídkových cen bytů před a ...
 • Investice do bytových jednotek ve vybraných městech České republiky 

  Sibor, Filip
  Diplomová práce na téma investování do bytových jednotek ve vybraných městech ČR je zpracována v reakci na prudký růst cen nemovitostí v posledních letech. Tato situace vyvolala změnu výnosnosti u pronajímaných bytových ...
 • Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního ...
 • Návrh a ekonomické zhodnocení marketingového plánu podniku 

  Tomečková, Michaela
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro firmu Maralex trade s. r. o. a následně podat návrh a řešení v této oblasti včetně ekonomického vyhodnocení situace. Tato společnost ...
 • Návrh a ekonomické zhodnocení marketingového plánu podniku 

  Tomečková, Michaela
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro firmu Maralex trade s. r. o. a následně podat návrh a řešení v této oblasti včetně ekonomického vyhodnocení situace. Tato společnost ...
 • Návrh změn ekonomického IS firmy 

  Krejčová, Lenka
  V tejto bakalárskej práci sa zaoberám analýzou súčasného stavu ekonomického informačného systému vo firme a na jej základe navrhujem nový informačný systém. Jeho prerobenie je nevyhnutné z dôvodu rozširujúcich sa aktív ...
 • Pojmy cena a hodnota v právních předpisech a při oceňování majetku 

  Kledus, Robert (AKADEMIE STING, o. p. s., vysoká škola v Brně, 2016-12-19)
  Článek se zabývá analýzou problému, který vznikl v podmínkách České republiky po roce 1989, kdy se ČR začala začleňovat do struktur Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru. V souvislosti se stále širším ...
 • Posouzení informačního systému společnosti a návrh změn 

  Fojtíková, Kristina
  Bakalářská práce se zaměřuje na informační systém konkrétní společnosti. Zabývá se především analýzou současného stavu systému. Od tohoto posouzení se odvíjí vypracování možných návrhů změn v systému a jejich zhodnocení.
 • Používání pojmů cena a hodnota při oceňování majetku 

  Kledus, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Article deals with the analysis of problem, which has been existing since 1989 under conditions of the Czech Republic. After ages of communism, the Czech Republic started to integrate to European Union and wider European ...
 • Vliv kurzu koruny na finanční situaci podniku 

  Česalová, Iveta
  Tato práce se zabývá vlivem kurzu koruny na finanční situaci podniku, jehož příjmy jsou tvořeny zejména exportem. Teoretická část je zaměřena na definici základních pojmů jako je měna, měnový kurz, měnové riziko, apreciace ...