Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a návrh pokročilých filtrů pro mikrovlnné aplikace 

    Čáslavský, Jan
    Semestrální projekt shrnuje metodiku návrhu mikropáskových filtrů. V práci jsou popisovány hlavní úkony při návrhu mikropáskových filtrů, jako je použití vhodné aproximace přenosové funkce filtru a vhodná reprezentace ...
  • Implementace aproximační funkce do mikroprocesoru PIC 

    Petřík, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá implementací aproximační funkce do mikroprocesoru PIC. Zaměřuje se na architekturu mikroprocesorů a rozbor aproximačních funkcí. Pro samotnou implementaci je pak vybrána metoda nejmenších ...