Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh komplexního automatizovaného systému pro akvaristy 

  Hedvíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá teoretickým návrhem automatizovaného řídicího systému pro akvárium a jeho následnou simulací v softwarovém prostředí Proteus ISIS. Díky simulačnímu programu lze ověřit chování procesoru při žádaných ...
 • Regulátor PH pro akvárium 

  Dvořák, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci systému regulujícího hodnotu pH akvarijní vody dle zadaných parametrů. První a druhá kapitola obsahuje základní požadavky a možnosti řízení pH v akvarijní vodě. Jsou zde popsány ...
 • Systém řízení akvária s mikrokontrolérem 

  Gothard, Adolf
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatického řídicího systému pro akvárium, vybaveného mikrokontrolérem AT89C51ED2 a jednoduchým uživatelským rozhraním. Po úvodním seznámení s obvykle používanými systémy pro ...