Now showing items 1-4 of 4

 • Persistentní organické polutanty v životním prostředí Jihomoravského kraje 

  Lána, Radim
  Byla provedena studie bioakumulace POP v potravním řetězci a historických trendů hladin POP v sedimentech Brněnské přehrady. Současné úrovně kontaminantů byly stanoveny v jelci tloušti z řeky Svratky a rovněž byla posouzena ...
 • Plasty a mikroplasty a jejich vliv na biotu ekosystémů 

  Románeková, Ivana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vplyvom plastov a mikroplastov na životné prostredie. Cieľmi tejto práce je vypracovanie literárnej rešerše zameranej na problematiku plastov a to hlavne mikroplastov, a na ich negatívny ...
 • Politika vody 

  Dvořáková, Dana
  Práce má za cíl neotřelým způsobem seznámit diváka s problematikou vody na území České republiky a s její distribucí v rámci krajiny. Její charakter, který se přibližuje dokumentárnímu zpracování, však explicitně nepopisuje ...
 • Ryba jako indikátor zátěže vodního ekosystému rezidui farmak 

  Milatová, Martina
  V současné době nabývá na významu problematika reziduí léčiv v odpadních a následně povrchových vodách, neboť jejich spotřeba v lidské populaci neustále stoupá. Je proto vhodné monitorovat nejen tato farmaka, respektive ...