Now showing items 1-2 of 2

  • FRP kompozitní materiály pro vyztužování betonu 

    Blahová, Aneta
    Bakalářská práce se zabývá kompozitní polymerní FRP výztuží. Popisuje způsob výroby FRP výztuží, jaké jsou jejich vlastnosti a z jakých materiálů se mohou vyrábět. Uvádí příklady aplikace FRP výztuží v konstrukčních prvcích. ...
  • Vývoj a aplikace výpočtového modelu balisticky odolného vrstveného laminátu 

    Urbášek, Jan
    Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelování balistiky odolného laminátu na bázi polyamidových vláken. Úvodní pasáže práce jsou zaměřeny na porozumění jednotlivých problematik, které úzce souvisí s interakcí střely a ...