Now showing items 1-5 of 5

 • Lávka pro pěší 

  Grussmann, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a komplexním statickým posouzením dřevěné nosné konstrukce zastřešené lávky pro pěší. Výpočtová část práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které se věnují stanovení účinků zatížení ...
 • Mateřská škola 

  Pospíšil, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je návrh a dokumentace k provedení novostavby mateřské školy. Dále vhodné vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy s ohledem na statickou a tepelně technickou část. Mateřská ...
 • Nosná ocelová konstrukce tenisové haly 

  Pham, Hoang Anh
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce tenisové haly obdélníkového půdorysu o rozměrech 40x30,133 m. Objekt je situován mimo zástavbu v obci Lipno nad Vltavou. Halu tvoří 9 příčných vazeb v ...
 • Ocelová konstrukce tréninkové tenisové haly 

  Vlček, Radek
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce tréninkové tenisové haly obdélníkového půdorysu o rozměrech 40x63 m. Objekt je situován mimo zástavbu v blízkosti obce Moravičany. Halu tvoří 11 příčných ...
 • Ocelová konstrukce volejbalové haly 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie halového objektu, určeného pre volejbalové tréningy a podujatia v okolí mesta Brno. Pôdorysné rozmery sú v tvare obdĺžnika s rozmermi 30 m x 40 m. ...