Now showing items 1-2 of 2

  • Archeologický park Mikulčice 

    Hladíková, Monika
    Architektonicko urbanistický koncept Řešené území se nachází v extravilánu obce Mikulčice a v extravilánu obce Kopčany.Toto území má veliký potenciál a to jak kulturněhistorickými hodnotami, tak přírodními. Právě spojení ...
  • Archeologický park v Mikulčicích 

    Machek, Miloš
    Urbanisticko-architektonická studie, nastiňující vhodné řešení pro území národní kulturní památky, vytvářející předpoklad pro vznik důstojného archeologického parku.