Now showing items 1-1 of 1

  • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

    Miklová, Kamila
    V mé bakalářské práci se zabývám návrhem městského domu na nábřeží v Přerově. Mým úkolem bylo najít vhodné řešení dostavby nároží při ulici Brabanská a Malá dlážka. Po mnoha úvahách jsem zvolila koncept dvou výškově ...