Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn IS firmy MADT, a.s. 

    Salamon, Jakub
    Bakalářská práce hodnotí stávající informační systémy firmy MADT a.s. a zabývá se návrhem možných zlepšení. Na začátku jsou definovány základní pojmy dané problematiky. Dále byla provedena důkladná analýza současného stavu ...