Now showing items 1-17 of 17

 • Architektura virtuálna 

  Halinár, Matej
  Klauzúra 2.0 Útek z väzenia architektúry Je špecifické zariadenie pre futoroptimistických ľudí, ktorí vychádzajú z filozofie posthumanizmu a transhumanizmu, akejsi verzie ich vlastnej viery v nekonečný život na sieti. Je ...
 • Centrum volného času Brno 

  Gallo, Robert
  Centrum volného času v Brne na Kraví hore predstavuje objekt s variabilnou dispozíciou, ktorá ponúka širokospektrálne využitie. Cieľom bolo navrhnúť dom po stránke vnútorných priestorov zrozumiteľný a jednoduchý, kde nikto ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Málek, Ivan
  Konceptom je snaha o maximálne efektívne využitie pozemku pri rešpektovaní výšok okolitých budov, zároveň budova vymedzuje jasné uličné fronty a tvori hranicu medzi starým mestom a novým sídliskom.
 • Dům u kapličky 

  Leitmannová, Barbora
  Táto práca sa zaoberá vypracovaním projektovej dokumentácie, úpravami architektonickej štúdie a spracovaním architektonického detailu Domu pri kaplnke. Zadaním bolo navrhnúť polyfunkčný dom na rohovej parcele, ktorá ukončuje ...
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Hradec, Miloš
  dve veže: vetrikálna knižnica so špirálovitou rampou
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Jakub
  Návrh mestského domu na nábreží v Přerove Bakalárska práca pojednáva o návrhu polyfunkčného objektu na dôležitej nárožnej parcele na nábreží v meste Přerov. Návrh je postavený na požiadavkách na kvalitu a detail vytvoreného ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kvaššay, Lukáš
  Zadaná nárožná parcela sa nachádza na okraji centra mesta Brna na križovatke ulíc Stará a Bratislavská. Stavebný pozemok má výmeru 3402 m2. Navrhnuté riešenie reaguje na urbanistické súvislosti, pešie trasy a potreby mesta. ...
 • Origami ako určujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby 

  Novák, Jakub; Palacký, Jiří (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2015-09-24)
  Reagujeme na aktuálny záujem o skladané origamické štruktúry ako inšpiráciu architektonického návrhu dvomi prípadovými štúdiami návrhov v mierke bytového zariadenia. V prvej štúdii skúmame na návrhoch polypropylénových ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Plávka, Ján
  Architektonický návrh sa snaží rešpektovať stávajúce objekty záhrady ako významné pamiatkovo chránené objekty. Vstup do novonavrhovanej časti holandskej záhrady je koncipovaný z pôvodného vstupného objektu do arkády, ktorá ...
 • Revitalizace zámku Veľké Leváre 

  Bačiková, Lenka
  Cieľom práce bolo vytvorenie štúdie revitalizácie a obnovy kaštieľa a parku vo Veľkých Levároch. Pri návrhu bolo nutné prehodnotiť kultúrno-historické hodnoty kaštieľa, stavebno-technický stav, požiadavky potenciálneho ...
 • Stavebná kultúra a regulácie vidieckych regiónov 

  Šuška, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  This article gathers scientific opinions on architectural and urban regulation of rural development, both positive and negative. It explains the ways and reasons for regulation and demonstrates different views on influencing ...
 • Taktiky pre vidiek, možnosti regulácie: región Kysuce 

  Šuška, Milan
  Práca definuje hodnoty a kvality vidieckej zástavby a popisuje premeny architektúry a prostredia v regióne Kysuce najmä po roku 1989. Vývoj porovnáva so zahraničnými vidieckymi regiónmi v Európe. Úlohou bolo predstaviť ...
 • Trenčín – vitalizácia priemyselných zón 

  Zelik, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Priemyselná architektúra hrala v meste Trenčín významnú úlohu pri formovaní mestského urbanizmu. Po aktívnej industriálnej ére sa však priemysel dostáva prevažne za hranice mesta a nevyužívané areály v jeho centre sa stávajú ...
 • UNIVERSAL BASIC OPRESSION 

  Růžičková, Martina
  Diplomový projekt Polyamory Design Unit, (ďalej už PDU), skúma možnosti spolupráce odborníkov pôsobiacich na poli umenia, produktového, grafického designu, architektúry a filozofie pri tvorbe špekulatívneho scenára budúcnosti. ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Remišová, Lenka
  Projekt rieši prestupný terminál vo Dvore Králové. Riešené územie je súčasťou brownfieldu v južnej časti mesta, na mieste železničnej vlečky z 19. storočia. Východiskom pre riešenie projektu je poňatie terminálu ako živého ...
 • Vlastnosti a testování mobilních zařízení s OS Android 

  Ružička, Silvestr
  Práca sa zaoberá vytváraním aplikácie pre OS Android, získavaním informácií o zariadení a testovaním výpočtového výkonu. V tejto práci sa hovorí o historii, vývoji a architektúre OS Android. Je tu opísaný postup práce ...
 • WHITE CUBE2 

  Korbeličová, Klaudia
  Diplomová práca white cube2 sa zaoberá problematikou vnútorného priestoru galérie. Cieľom práce je vymedzenie ontologického statusu architektonického priestoru galérie a jej vystavovania sôch. Tejto časti predchádza ...