Now showing items 1-2 of 2

  • Multiplatformní přístup k databázovým aplikacím 

    Hromádková, Pavla
    Tato diplomová práce řeší možnosti přístupu k databázovým systémům z různých typů zařízení. Obsahuje analýzu, návrh a popis následné implementace informačního systému s využitím návrhového vzoru Model-View-Controller. Návrh ...
  • Návrh změn IS firmy MADT, a.s. 

    Salamon, Jakub
    Bakalářská práce hodnotí stávající informační systémy firmy MADT a.s. a zabývá se návrhem možných zlepšení. Na začátku jsou definovány základní pojmy dané problematiky. Dále byla provedena důkladná analýza současného stavu ...