Now showing items 1-20 of 20

 • Active Forearm Prosthesis 

  Vařečka, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this work is to design active forearm prosthesis. This prosthesis scans myoelectric signals from upper limb, especially from forearm. Signals are processed by analog filters. Muscle contraction is evaluated by ...
 • Autonomní řízení autíčka s adaptací na předem neznámý tvar autodráhy 

  Nesvadba, Marek
  Cílem této práce je návrh a implementace algoritmů pro mapování neznámého tvaru auto-dráhy a využití informací o tvaru autodráhy pro její projetí v co nejkratším čase. Algoritmus pro mapování rozdělí trať na několik sekcí ...
 • Docházkový systém - kompletní řešení s moduly ESP a Raspberry Pi 

  Křehlík, Petr
  Cílem této bakalářské práce je navržení a implementace docházkového systému založeného na platformě Arduino, ESP a RaspberryPi, které spolu komunikuji pomocí WiFi sítě. Přístupová stanice poskytuje přístup uživatelům pomocí ...
 • Domácí automatizace založená na platformě Arduino/WeMos/RPi 

  Bubeníček, Daniel
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací prototypu systému domácí automatizace založeného na platformách Arduino, WeMos a Raspberry Pi. Bylo navrženo 12 modulů pro domácí automatizaci, které lze na těchto platformách ...
 • Internet of Things zařízení s podporou BLE 

  Débef, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s fenoménem Internetu věcí a sestavení zařízení spadajícího do této kategorie. Sestavené zařízení je vytvořené na síťové architektuře klient-server a využívá bezdrátového ...
 • Konstrukce kamerového pojezdu pro natáčení časosběrných záběrů se zaměřením na objekt 

  Koupil, Michael
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací kamerového pojezdu za použití 3D tiskárny a platformy arduino. V teoretické části práce byla provedena analýza aktuálně užívaných typů kamerových pojezdů, na ...
 • Lineární jednotka s krokovým motorem 

  Farba, Marek
  Témou bakalárskej práce je lineárna jednotka s krokovým motorom. Práca je zameraná na návrh jednotky, stručný popis lineárnych vedení a krokového motora. Ďalej sa zaoberá rozborom modelu navrhnutej jednotky, výpočtami ...
 • Maják pro námořní orientaci 

  Chadima, Jan
  Tahle práce se zabývá navržením a sestavením modelu majáku, který bude použit pro výuku. Jsou zde popsány druhy námořní signalizace, které jsou stanovené organizací IALA vyhláškou E-110. Dále je zde popsána platforma ...
 • Možnosti řízení výstupních charakteristik peristaltického čerpadla 

  Odehnal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi řízení výstupních charakteristik peristaltického čerpadla. Nejprve jsou rozebrána samotná peristaltická čerpadla, jejich provedení a principy funkce. Dále jsou popsány jejich aplikace ...
 • Návrh konstrukce inverzního kyvadla 

  Kukla, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci inverzního kyvadla a experimentálně ověřit jeho funkčnost. Návrh byl řešen softwarem MATLAB Simulink a ověření spočívalo v otočení kyvadla o 360°. V práci je popsáno funkční zařízení, ...
 • Návrh zdroje 1000A AC pro kalibraci senzorů proudu 

  Klimeš, Jan
  Tato práce se zabývá konstrukcí soustavy střídavého zdroje 1000 A a zařízení pro přesné měření velkých proudů. Jsou zde teoreticky rozebrány možností klasických řešení, jako jsou proudové transformátory i modernější metody ...
 • Prototyp systému pro centralizované ovládání hudebních efektů pomocí Android OS 

  Slezák, Viktor
  Vznik práce byl podnícen myšlenkou ovládat zvukové efekty pohodlně z jednoho místa. Jako příklad této problematiky si můžeme představit kytarový „pedalboard“ ve kterém většinou nalezneme větší počet efektů v podobě malých ...
 • Regulátor solárního ohřevu vody 

  Kadlíček, Matej
  Táto práca sa zaoberá vytvorením efektívneho systému regulácie solárneho ohrevu bazénovej vody a vytvorením komunikácie systému so serverom pre prenos a spracovanie nameraných dát. Práca zahŕňa softwarový popis systému či ...
 • Řízení a stabilizace polohy malého létajícího drona 

  Martinec, Adrián
  Tato práce řeší stavbu a zprovoznění drone v podobě letadla, řízeného autopilotem. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí teorie letu a regulátorů z oblasti automatizace. V práci jsem vytvořil fungující řešení, ale kvůli ...
 • Sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT 

  Filippov, Andrii
  Cílem této práce je sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT ze dvouvytvořených meteorologických stanic založených na mikrokontrolérech typu ESP32 a ESP8266. Práce pojednává o textovému formátu JSON, jeho struktuře ...
 • Standuino 

  Merta, Ondřej
  Projekt Standuino reflektuje a naplňuje nejnovější trendy na poli mediálního umění, experimentální hudby i artistic research. Testuje limity DIY designu, lokální výroby i distribuce takovýchto produktů. Zároveň je Standuino ...
 • Systém pro monitorování spotřeby vozidel 

  Lazárek, Zbyněk
  Cílem této práce je vytvořit systém, který dokáže detekovat krádeže pohonných hmot z vozidel.Systém se sestává z hardwarového zařízení umístěného ve sledovaných vozidlech a informačníhosystému, díky kterému je možné zjistit, ...
 • Určení lokalizace dronu pomocí navigačních systémů 

  Nosál, Jan
  Práce se zabývá problematikou lokalizace dronu pomocí navigačních systémů, se kterými jsou schopny pracovat navigační moduly, které byly testovány. Dále je řešena problematika záznamu dráhy letu a určení náklonu a směru ...
 • Určování 2D polohy pomocí ultrazvukových snímačů 

  Junek, Jiří
  Práce se zabývá realizací a zhodnocením měření směrových i všesměrových ultrazvukových senzorů. Řízení ultrazvukových senzorů a vyhodnocovaní vzdáleností je realizováno mikrokontrolérem Arduino Duemilanove. První část práce ...
 • Zařízení s modelářskými servy 

  Jablonický, Jaroslav
  Táto práca je zameraná na skúmanie spôsobu ovládania modelárskych serv počítačom. Tiež bude slúžiť ako prehľad alebo príručka pre začiatočníkov. Práca obsahuje návrh jednoduchého robota, presnejšie sa jedná o jednoduchú ...