Now showing items 1-2 of 2

  • Drony a jejich využití 

    Žanda, Martin
    Bakalářská práce se zabývá drony a jejich oblastmi využití. Cílem této práce je získání obecného a aktuálního přehledu v oblasti této problematiky. Tato práce je rozdělena na 5 částí. První část je věnována legislativě v ...
  • Nanoroboti 

    Haluza, Lukáš
    Cílem bakalářské práce je seznámit i laickou veřejnost s nanotechnologií a nanoroboty. První část je věnována nanotechnologii jako vědě, popisu nanosvěta a vysvětlení pojmů. Druhá část se věnuje nanorobotům, jejich konstrukci, ...