Now showing items 1-7 of 7

 • Dynamický rozptyl světla a elektroanalytické metody ve studiu systémů hyaluronanu a aminokyselin 

  Muchová, Johana
  Bakalářská práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem (HA) o nízké a vysoké molekulové hmotnosti a protonizovanými amfifilními aminokyselinami lysinem a argininem. Interakce byly pozorovány v oblasti ...
 • Hyaluronan-Arginine Interactions-An Ultrasound and ITC Study 

  Jugl, Adam; Pekař, Miloslav (MDPI, 2020-09-12)
  High-resolution ultrasound spectroscopy and isothermal titration calorimetry were used to characterize interactions between hyaluronan and arginine oligomers. The molecular weight of arginine oligomer plays an important ...
 • Hydrodynamické vlastnosti systémů hyaluronanu a lysinu 

  Kunert, Vojtěch
  Tato bakalářská práce prozkoumává interakce mezi hyaluronanem a částečně protonizovanými aminokyselinami lysinem a argininem. K popsání interakcí bylo využito reologie a viskozimetrie. K jejich kontrole pak pH-metrie a ...
 • Interakce hyaluronan-aminokyseliny 

  Jugl, Adam
  Předložená disertační práce se zaměřuje na nekovalentní interakce hyaluronanu o různých molekulových hmotnostech (9–1540 kDa) s bazickými (oligo)aminokyselinami (především argininem) a antimikrobiálním peptidem cecropinem ...
 • Isolation of Arginine Using Maghemite Particles 

  Cernei, Natalia Vladimirovna; Kopel, Pavel; Horký, Pavel; Zítka, Ondřej; Adam, Vojtěch (TANGER, 2019-02-01)
  In this paper, we report the optimal conditions for the isolation of amino acid arginine from different types of matrix, such as blood, plasma or tissue and their characterization using ion-exchange liquid chromatography ...
 • Isolation of branched chain aminoacids (Valine, Leucine and Arginine) using maghemite particles 

  Cernei, Natalia Vladimirovna; Kopel, Pavel; Horký, Pavel; Hynek, David; Zítka, Ondřej; Adam, Vojtěch (Tanger, 2020-06-10)
  In this paper, we report the optimal conditions for the isolation and preconcentration of branched chain amino acids (BCAAs) - leucine, valine and arginine from different types of matrix, such as tissue, plasma, blood, ...
 • Studium interakcí hyaluronan-aminokyseliny 

  Jugl, Adam
  Diplomová práce se zabývá studiem interakcí mezi polysacharidem hyaluronanem o různých molekulových hmotnostech s aminokyselinami argininem, lysinem, argininem hydrochloridem a 6-aminokapronovou kyselinou. Předpokládají ...