Now showing items 1-20 of 34

 • Aromatické látky ve víně 

  Stávková, Markéta
  Předloţená bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce vymezuje viniční tratě v České republice, vysvětluje pěstování vinné révy v České republice. Rozlišuje půdní ...
 • Aromatický profil vybraných druhů ovocných šťáv 

  Baštová, Daniela
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení aromatického profilu vybraných druhů ovocných šťáv (jablečné, hroznové, mrkvové, pomerančové, rybízové a bezové šťávy). Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi vybraných ...
 • Charakterizace a průběh zrání sýrů eidamského typu 

  Dostálková, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek a volných/vázaných mastných kyselin v modelových sýrech eidamského typu, tj. přírodní polotvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou. Pro výrobu sýrů byly ...
 • Charakterizace ořechových olejů 

  Coufalová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci vybraných druhů ořechových olejů, konkrétně mandlového a pistáciového, za studena lisovaných. Teoretická část se zabývá popisem vybraných skořápkových plodů, charakterizací ...
 • Charakterizace sýrových analogů vyrobených s přídavkem ořechového oleje 

  Mitra, Michal
  Táto práca sa zaoberá výrobou a charakterizáciou syrových analógov, teda výrobkov, kde je čiastočne alebo úplne nahradená niektorá z mliečnych komponent nemliečnou zložkou. Modelové vzorky – syr eidamského typu a analóg s ...
 • Možnosti stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého 

  Kolibačová, Silvie
  Tato bakalářská práce je literární rešerší, která pojednává o charakteristice bezu černého, jeho výskytu, druzích a možnostech využití především v lékařství a potravinářství. V další části je popsána výroba ovocných šťáv ...
 • Obsah alergenních vonných látek ve vybraných typech potravin 

  Fidrichová, Ivana
  Táto práca popisuje vlastnosti, pôvod, použitie a metódy získania vonných látok rastlinného pôvodu, ktoré sú bežnou súčasťou potravinárskych výrobkov. Hoci aromatické látky nepatria k hlavnej skupine alergénov, v mnohých ...
 • Obsah aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách 

  Maňáková, Adriena
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách. V teoretické části je popsána technologie jejich výroby od surovin až po konečný výrobek. Dále jsou charakterizovány ...
 • Optimalizace a validace GC-MS metody pro stanovení těkavých aromatických látek v sýrech 

  Koubek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení metody stanovení těkavých aromaticky aktivních látek v různých typech přírodních a tavených sýrů. V teoretické části jsou popsány základní skupiny aromatických látek. Dále ...
 • Ověření přesnosti metody stanovení vonných látek s alergenními účinky 

  Rychetský, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením přesnosti metody stanovení potenciálně alergenních vonných látek v cukrovinkách. V teoretické části jsou popsány syntetické i přírodní vonné látky, které se v potravinách vyskytují, ...
 • Přítomnost alergenních vonných látek v nečokoládových cukrovinkách 

  Plevová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách a jejich vlivem na senzorické vlastnosti těchto cukrovinek. Teoretická část je zaměřena na 26 potenciálně alergenních látek ...
 • Srovnání aromatického profilu kozího vs. kravského mléka 

  Pospíchalová, Alžběta
  Tato práce se zabývá porovnáním aromaticky aktivních látek v kozím a kravském mléce. Je sledován obsah aromaticky aktivních látek ve vzorcích kozího a kravského mléka, které byly analyzovány metodou HS-SPME-GC-MS. V ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

  Kaňová, Kateřina
  Tato práce je zaměřena na stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část podává přehled o vlastnostech, výskytu, dalších odrůdách a obsahových látkách bezu černého a jeho využití ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

  Bazgerová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v bezu černém. V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu černého, jeho výskyt a ostatní známé druhy. Dále je tato práce zaměřena na ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

  Kolibačová, Silvie
  Cílem této diplomové práce bylo stanovit aromaticky aktivní látky v různých odrůdách bezu černého (Sambucus nigra L.) a v bezových šťávách, které byly namíchány v různých poměrech se šťávou hroznovou. Následně byla provedena ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v netradičních typech drobného ovoce 

  Melikantová, Marcela
  Cieľom bakalárskej práce je stanovenie aromaticky aktívnych látok v netradičných typoch drobného ovocia, ako modelová vzorka bol vybraný rakytník rešetliakový (Hippopha rhamnoides L.) . Prvá časť tejto práce sa zaoberá ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v odrůdách jablek 

  Mahdalová, Martina
  Cílem této diplomové práce bylo stanovit aromaticky aktivní látky a sledovat senzorickou kvalitu jablek. Teoretická část se zabývá popisem, složením a vlastnostmi jablek, také informuje o aromatických látkách, jejich ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v odrůdách rakytníku řešetlákového 

  Melikantová, Marcela
  Cieľom diplomovej práce bolo stanovenie aromaticky aktívnych látok a senzorického profilu vo vybraných odrodách Rakytníka rešetliakového (Hippopha rhamnoides L.). V teoretickej časti práce je všeobecne popísaná rastlina, ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v plodech rybízu 

  Lišková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v plodech rybízu (Ribes spp.). Teoretická část byla zaměřena na základní charakteristiky a látkové složení rybízu, a základní principy použitých metod: ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v sýrech 

  Ryglová, Hana
  Tato práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v sýrech eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou. Aromaticky aktivní látky se podílejí na celkovém aroma sýrů. Jedná se o těkavé látky ...