Now showing items 1-20 of 24

 • Aromatické látky ve víně 

  Stávková, Markéta
  Předloţená bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce vymezuje viniční tratě v České republice, vysvětluje pěstování vinné révy v České republice. Rozlišuje půdní ...
 • Aromatický profil vybraných druhů ovocných šťáv 

  Baštová, Daniela
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení aromatického profilu vybraných druhů ovocných šťáv (jablečné, hroznové, mrkvové, pomerančové, rybízové a bezové šťávy). Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi vybraných ...
 • Charakterizace ořechových olejů 

  Coufalová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci vybraných druhů ořechových olejů, konkrétně mandlového a pistáciového, za studena lisovaných. Teoretická část se zabývá popisem vybraných skořápkových plodů, charakterizací ...
 • Charakterizace sýrových analogů vyrobených s přídavkem ořechového oleje 

  Mitra, Michal
  Táto práca sa zaoberá výrobou a charakterizáciou syrových analógov, teda výrobkov, kde je čiastočne alebo úplne nahradená niektorá z mliečnych komponent nemliečnou zložkou. Modelové vzorky – syr eidamského typu a analóg s ...
 • Možnosti stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého 

  Kolibačová, Silvie
  Tato bakalářská práce je literární rešerší, která pojednává o charakteristice bezu černého, jeho výskytu, druzích a možnostech využití především v lékařství a potravinářství. V další části je popsána výroba ovocných šťáv ...
 • Optimalizace a validace GC-MS metody pro stanovení těkavých aromatických látek v sýrech 

  Koubek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení metody stanovení těkavých aromaticky aktivních látek v různých typech přírodních a tavených sýrů. V teoretické části jsou popsány základní skupiny aromatických látek. Dále ...
 • Optimalizace technologie výroby echinaceových kapek 

  Boberová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou bylinných kapek z třapatkovky (Echinacea) a stanovením obsahu vybraných účinných látek. Teoretická část obsahuje taxonomické zařazení echinacey, její botanickou charakteristiku a ...
 • Sledování vlivu kvasinek na chemické a senzorické vlastnosti vyráběného vína 

  Petrášová, Ludmila
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu kvasinek na chemické a senzorické vlastnosti vyráběného vína. Cílem experimentální části bylo pomocí metody SPME-GC-MS identifikovat aromaticky aktivní látky v kvasícím moštu ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

  Kaňová, Kateřina
  Tato práce je zaměřena na stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část podává přehled o vlastnostech, výskytu, dalších odrůdách a obsahových látkách bezu černého a jeho využití ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

  Bazgerová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v bezu černém. V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu černého, jeho výskyt a ostatní známé druhy. Dále je tato práce zaměřena na ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

  Kolibačová, Silvie
  Cílem této diplomové práce bylo stanovit aromaticky aktivní látky v různých odrůdách bezu černého (Sambucus nigra L.) a v bezových šťávách, které byly namíchány v různých poměrech se šťávou hroznovou. Následně byla provedena ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v netradičních typech drobného ovoce 

  Melikantová, Marcela
  Cieľom bakalárskej práce je stanovenie aromaticky aktívnych látok v netradičných typoch drobného ovocia, ako modelová vzorka bol vybraný rakytník rešetliakový (Hippopha rhamnoides L.) . Prvá časť tejto práce sa zaoberá ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v odrůdách jablek 

  Mahdalová, Martina
  Cílem této diplomové práce bylo stanovit aromaticky aktivní látky a sledovat senzorickou kvalitu jablek. Teoretická část se zabývá popisem, složením a vlastnostmi jablek, také informuje o aromatických látkách, jejich ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v odrůdách rakytníku řešetlákového 

  Melikantová, Marcela
  Cieľom diplomovej práce bolo stanovenie aromaticky aktívnych látok a senzorického profilu vo vybraných odrodách Rakytníka rešetliakového (Hippopha rhamnoides L.). V teoretickej časti práce je všeobecne popísaná rastlina, ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v plodech rybízu 

  Lišková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v plodech rybízu (Ribes spp.). Teoretická část byla zaměřena na základní charakteristiky a látkové složení rybízu, a základní principy použitých metod: ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v sýrech 

  Ryglová, Hana
  Tato práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v sýrech eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou. Aromaticky aktivní látky se podílejí na celkovém aroma sýrů. Jedná se o těkavé látky ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého 

  Lukačková, Adéla
  Tato práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého. V teoretické části je popsána charakteristika černého bezu zahrnující jeho druhy, vyšlechtěné odrůdy, obsahové látky a využití. Dále je ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraných typech ovoce 

  Rodzíková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v méně známém bobulovém ovoci, angreštu – srstce obecné. V teoretické části je popsána hlavně obecná charakteristika, biologické znaky a vlastnosti ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraných typech ovoce 

  Frechová, Vendula
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve vybraných druzích méně známého ovoce (rakytník řešetlákový, dřín obecný, mišpule obecná, jeřáb obecný, kdoulovec japonský a arónie). Teoretická část ...
 • Vliv baristického zpracování kávy na chemické složení získaného nápoje 

  Procházková, Kristina
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem baristických příprav kávy na chemické složení získaného nápoje. V teoretické části se věnuje také pěstování, technologii zpracování kávy a chemickému složení kávových zrn. V rámci ...