Now showing items 1-6 of 6

 • Algoritmy třídění 

  Schwarz, Jakub
  Pri obrovských objemech dat, které se behem výrobních procesu zpracovávají, je snadná orientace a hledání v nich zcela zásadní. Správné a rychlé trídení dat je jednou z nejduležitejších cinností pri jejich zpracování. Cílem ...
 • Algoritmy vyhledávání 

  Ďuriš, Martin
  Práca sa venuje opisu a analýze vybraných algoritmov vyhľadávania v jednodnorozmerných poliach. Algoritmy sú analyzované matematicky a graficky. Matematická analýza je realizovaná na základe množstva vykonaných porovnaní ...
 • Aplikace pro měření směrových charakteristik akustických hudebních nástrojů 

  Ustohalová, Iveta
  Tato práce se zabývá směrovými charakteristikami akustických hudebních nástrojů a jejich měřením. V práci je popsáno sestavení měřící aparatury včetně mikrofonního pole a realizace následného měření. Dále je popsáno ...
 • Identifikace zdrojů hluku pomocí beamformingu 

  Kurc, David
  Tato diplomová práce se zabývá systémy identifikace zdrojů hluku pomocí mikrofonních polí, které jako metodu zpracování nasnímaných akustických signálů využívají beamforming. V práci jsou popsány jednotlivé prvky takového ...
 • A Low-Profile Wideband LTCC Integrated Circularly Polarized Helical Antenna Array for Millimeter-Wave Applications 

  Du, M.; Xu, J.; Ding, X.; Cao, J. P.; Deng, J. H.; Dong, Y. L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  A low-profile wideband low-temperature co-fired ceramic integrated circularly polarized helical antenna array for millimeter-wave applications is presented. The major consideration of the antenna element design is to achieve ...
 • Objektově relační databáze 

  Franek, Zdenko
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou objektovo relačných databázových systémov. Popisuje objektovo relačný model definovaný podľa štandardov SQL, a následne využitie týchto štandardov v produkte databázy Oracle ...