Now showing items 1-10 of 10

 • 2D Java Strategy Game 

  Nývlt, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací strategické video hry v jazyce Java. Součástí práce bude simulace netriviálního počítačového protivníka. V praktické části je popsán postup implementace jednoduché strategické ...
 • E-learningové výukové moduly 

  Kosík, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis e-learningu – elektronickou formu výuky, jako způsob moderního vzdělávání. V teoretické části jsou popsány různé formy, možnosti a základní struktury elektronických vzdělávacích ...
 • Návrh a analýza sportovního informačního systému 

  Stružka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce obsahuje popis analýzy, návrhu a následné implementace informačního systému. Informační systém je určena pro záznam a zveřejňování výsledků zápasů, tabulek skupin, informací o týmech, hračích a ...
 • Návrh trading strategie pro řízení volného finančního kapitálu firmy 

  Jiřík, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tradingových strategií pro obchodování na devizových trzích. Návrh je proveden pomocí prostředků umělé inteligence, navržené strategie jsou následně optimalizovány a vyhodnoceny na ...
 • Použití metod hlubokého učení v úlohách zpracování obrazu 

  Polášková, Lenka
  Učení rozpoznávání objektů pomocí neuronové sítě spočívá v napodobení chování živočišné neuronové sítě. Přestože nejsou ani zdaleka známy detaily fungování mozku, týmy složené z vědců z různých oborů medicíny a techniky ...
 • Sebemodifikující se celulární automaty 

  Szabo, Peter
  Tato práce se zabývá celulárními automaty s konceptem sebe-modifikace a jich porovnáním s konvenčními celulárními automaty. Pro tento účel jsme vytvořili simulátor, který také umožňuje samostatně definovat logiky umělé ...
 • Tvorba báze znalostí pro diagnostikování nemoci 

  Macháček, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby báze znalostí. Popisuje základy expertních systémů, jejich funkci a možné využití v dnešním světě. Výsledkem práce je báze aplikovaná ve webovém rozhraní NPS se schopností ...
 • Využití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Vaško, Jan
  Diplomová práce se zabívá analyzováním možnosti využití umělé inteligence, konkrétně umělých neuronových sítí a fuzzy logiky, na kapitálových trzích jako podpůrný nástroj v rozhodování podniku. K tomu je využito programové ...
 • Využití SAT solverů v úloze optimalizace kombinačních obvodů 

  Minařík, Vojtěch
  Tato práce zavádí využití řešení problému SAT a jeho modifikací v úloze evolučního návrhu kombinačních obvodů. Motivací využití těchto problémů je zrychlení ohodnocování chromozomů kandidátních řešení fitness funkcí během ...
 • Zvýšení úspěšnosti klasifikace v libSVM s použitím řetězcových fukcí 

  Homoliak, Ivan
  Práce se zabýva zkoumáním závislostí kvality klasifikace textových řetězců na vlastnostech vybraných řetězcových funkcí, použitých na určení míry podobnosti dvou textových řetezců. Práce přešetřuje též kombinování výsledků ...