Now showing items 1-20 of 46

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Šeda, Jan
  Určení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Šeda, Jan
  rčení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci budoucí ...
 • Analýza biochemických a hematologických dat u sportovců 

  Molnárová, Monika
  Táto práca sa venuje analýze biologických parametrov krvi a moči bežcov. Popisuje diagnostické princípy analýzy biologického materiálu v laboratóriu aj v teréne a porovnáva jednotlivé prístroje, ktoré sa k analýze využívajú. ...
 • Automatická klasifikace digitálních modulací pomocí neuronových sítí 

  Sinyanskiy, Alexander
  Tato diplomová práce se zabývá automatickou klasifikací digitálních modulací pomocí neuronových sítí. V práci je stručně popsána problematika a existující algoritmy řešení problému rozpoznávání modulace. Bylo zjištěno, že ...
 • Comparison of Neural Networks and Regression Time Series in Estimating the Development of the Afternoon Price of Palladium on the New York Stock Exchange 

  Vochozka, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-01)
  Purpose of the article: Palladium is presently used for producing electronics, industrial products or jewellery, as well as products in the medical field. Its value is raised especially by its unique physical and chemical ...
 • Detekce a rozpoznání objektů v obraze 

  Muzikářová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace typu klient-server, která umožňuje rozpoznání objektů v obraze a využívá již existující mobilní aplikaci. V teoretické části jsou nejprve popsány rozdíly ...
 • Exploration of Neural Networks in the Design of Microwave Structures 

  Z. Raida (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-04)
  Artificial neural networks can be used for modeling microwave structures in order to obtain computationally efficient models of investigated systems. In conjunction with proper optimization techniques, these neural models ...
 • Hyperparameter Optimization of Artificial Neural Network in Customer Churn Prediction using Genetic Algorithm 

  Fridrich, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017-06)
  Purpose of the article: The ability of the company to predict customer churn and retain customers is considered to be worthy competitive advantage since it improves cost allocation in customer retention programs, retaining ...
 • Inverzní analýza spolehlivosti předpjatého mostu 

  Lipowczan, Martin
  Předložená diplomová práce se zabývá aplikací metodiky a prostředků inverzní analýzy při návrhu vybraných parametrů konstrukcí s využitím plně pravděpodobnostní analýzy pro stanovení úrovně její spolehlivosti. K aproximaci ...
 • Klasifikace EKG na základě metod HRV analýzy 

  Caha, Martin
  Tato práce se zabývá klasifikací EKG naměřeného z izolovaných králičích srdcí v průběhu experimentu s opakovanou ischemií. Klasifikační příznaky byly tvořeny za použitím metod analýzy variability srdečního rytmu. Výsledky ...
 • Klasifikace EKG signálů s použitím neuronových sítí 

  Loviška, David
  Cílem projektu Klasifikace EKG signálů pomocí neuronových sítí je zjednodušit a urychlit práci lékaře. Toho lze dosáhnout vytvořením programu schopného jednoduše a téměř okamžitě klasifikovat EKG signál s použitím umělé ...
 • Klasifikace spánkových fázi za použití polysomnografických dat 

  Králík, Martin
  Cílem této diplomové práce je klasifikace spánkových fází za použití polysomnografických dat. Součástí práce je rešerše na dané téma a statistická analýza parametrů vypočtených ze skutečných signálů EEG, EOG a EMG, která ...
 • Klasifikace srdečních cyklů z více svodového EKG pomocí metody hlavních komponent 

  Vlček, Milan
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s metodou hlavních komponent. Dále se zaměřit na její využití při zpracování srdečních cyklů. Tato metoda umožňuje zredukovat množství dat beze ztráty užitečných informaci, což je ...
 • Klasifikace vzorů pomocí fuzzy neuronových sítí 

  Ollé, Tamás
  Práce popisuje základy principu funkčnosti neuronů a vytvoření umělých neuronových sítí. Je zde důkladně popsána struktura a funkce neuronů a ukázán nejpoužívanější algoritmus pro učení neuronů. Základy fuzzy logiky, včetně ...
 • Klasifikace vzorů pomocí fuzzy neuronových sítí 

  Ollé, Tamás
  Práce popisuje základy principu funkčnosti neuronů a vytvoření umělých neuronových sítí. Je zde důkladně popsána struktura a funkce neuronů a ukázán nejpoužívanější algoritmus pro učení neuronů. Základy fuzzy logiky, včetně ...
 • Nástroj pro návrh hluboké neuronové sítě 

  Hladík, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť program pre vizualizáciu umelých neuró- nových sietí. V prvej časti sú definované umelé neurónové siete, porovnané s biologic- kými sieťami a s procesormi osobných počítačov. V ...
 • Návrh generativní kompetitivní neuronové sítě pro generování umělých EKG záznamů 

  Šagát, Martin
  Práca sa zaoberá generovaním EKG signálov pomocou generatívnych kompetitívnych sietí (GAN). Podrobne skúma základy umelých neurónových sietí a princípy ich fungovania. Teoreticky popisuje využitie a fungovanie a najčastejšie ...
 • Neural Network Based Speech Enhancement 

  Tlucak, J.; Juhar, J.; Dobos, L.; Cizmar, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-12)
  This paper deals with methods of speech enhancement with particular focus on neural speech enhancement. Speech enhancement is concerned with the neural processing of noisy speech to improve the quality and intelligibility ...
 • Neuronová síť pro přenos stylu 

  Kadlec, Filip
  V této bakalářské práci je popsáno strojové učení, typy umělých neuronových sítí a pochody v neuronových sítích, jako dopředné zpracování dat či trénování a učení samotných sítí. Také se zde srovnávají a popisují prostředky ...
 • Neuronové sítě pro lokalizaci lidského obličeje 

  Libosvár, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o problematice detekce a lokalizace lidského obličeje v obraze. Jsou zde popsány možnosti současných metod a umělých neuronových sítí. Práce vychází z výzkumu H. Rowleyho. Prakticky je práce ...