Now showing items 1-1 of 1

  • Použití kumulantů vyšších řádů pro analýzu EKG 

    Maršánová, Lucie
    Tato práce se zabývá využitím kumulantů vyšších řádu pro analýzu EKG. V první části práce je popsán princip elektrokardiografie. Následuje matematické odvození kumulantů, popis jejich vlastností a jejich využití v současné ...