Now showing items 1-2 of 2

  • Index srozumitelnosti řeči 

    Kostelník, Pavel
    Tato práce pojednává o určování srozumitelnosti řeči v prostředí s hlukem. K tomuto účelu jsou podrobně popsány dvě metody - artikulační index a index srozumitelnosti řeči podle příslušných norem. Důležitou součástí práce ...
  • Objektivní metody pro hodnocení kvality audiosignálů 

    Granát, Michal
    Táto diplomová práce se zabývá objektivním hodnocením kvality audiosignálů. Podrobne seznamuje čitatele s algoritmy, které sou využívané v jednotlivých metodách. Jednotlivé metody sou rozebrané z hlediska výpočetní náročnosti, ...