Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza rizik hydroizolačních systémů staveb 

  Vepřek, Karel
  Obecný přehled používaných hydroizolačních materiálů. Rozdělení hydroizolačních systémů podle jejich užití v konstrukci. Výpis možných rizik vzniku vad hydroizolačních systémů. Sanace a prevence vzniku vad na izolacích. ...
 • Analýza skladeb střech 

  Polanský, Dan
  Obsahem této bakalářské práce je v první části seznámení s funkcí a druhy cen a nákladů. Následně jsou popsány základní postupy kalkulací se zaměřením na stavební výrobu. Druhá část se věnuje problematice jednoplášťových ...
 • Realizace zastřešení bytového domu v obci Pístov 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou jednoplášťových plochých střech a konkrétním provedením realizace zastřešení bytového domu. Cílem je dosažení té nejlepší varianty z hlediska finančního, časového nebo technologického ...
 • Realizace zastřešení objektu Relax - centra v Hodoníně 

  Bartoň, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení objektu Relax – centra v Hodoníně. Nad objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha. Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení dopravních ...
 • Realizácia etapy zastrešenie bytového domu v Nových Sadoch 

  Balko, Dávid
  Bakalárska práca sa zaoberá etapou zastrešenia objektu bytového domu v Nových Sadoch. V práci bol zvolený variant jednoplášťovej plochej strechy. Pre danú variantu je spracované posúdenie dopravných trás, položkový rozpočet ...
 • Řešení technologické etapy zastřešení objektu Otevřená zahrada v Brně 

  Marková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je řešení zastřešení poradenského centra NNO údolní (Otevřená zahrada v Brně). Jedná se o plochou vegetační střechu administrativní budovy. Pro danou etapu je zpracována technická zpráva, posouzení ...
 • Stavebně technologická etapa zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně 

  Paštika, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně. Nad objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha. Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení dopravních ...
 • Stavebně technologický projekt Aquacentra Kouhoutovice 

  Bartoň, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem Aquacentra Kohoutovice. Práce obsahuje technologický předpis pro provádění kompaktního obvodového pláště bazénové haly včetně nosné konstrukce, posouzení dopravních ...