Now showing items 1-2 of 2

  • Přenos a zobrazení videa v prohlížeči pro záznam pracovní plochy 

    Svačina, Lukáš
    Cílem práce je navrhnout a realizovat unikátní službu kombinující nejnovější technologie na poli webových aplikací. Služba umožní záznam pracovní plochy s následnou P2P distribucí mezi sledujícími uživateli a to jen za ...
  • WebGL2 renderer ve WebAssembly 

    Režňák, Pavel
    Diplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly ...