Now showing items 1-3 of 3

 • Dolování asociačních pravidel 

  Šabatka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá dolováním asociačních pravidel. První část se věnuje vysvětlení technologie dolování dat a teorie, kterou je dobré znát pro seznámení se s asociační analýzou. Další část se věnuje samotné ...
 • Dolování z dat v prostředí informačního systému K2 

  Figura, Petr
  Tento projekt vznikl jako firemní zadání společnosti K2 atmitec Brno s.r.o.  Jeho výsledkem je modul pro dolování dat v prostředí informačního systému K2. Navrhovaný modul implementuje asociační analýzu nad daty datového ...
 • Určování typů entit na základě extrakce informací z Wikipedie 

  Rusiňák, Petr
  Cílem této práce je identifikovat typy článků na Wikipedii (např. rozlišit články o osobách od článků o sportovních utkáních), přičemž tento systém by měl být použitelný pro libovolný typ extrahované entity. Vstupem pro ...