Now showing items 1-7 of 7

 • E-památníček 

  Horáková, Romana
  Diplomový projekt "E-památníček" (s podtitulem "Prostě vlastně jako víš jak") představuje miniseriál, tedy audiovizuální dílo, které využívá některé vyjadřovací strategie televizního seriálu. Finální výstup projektu ...
 • Hlavní právní otázky v realitní praxi 

  Eliáš, Marek
  Když se po roce 1989 u nás objevili první realitní makléři a kanceláře, šlo o profesi víceméně novou, v dobách socialismu neexistující. Od té doby uplynuly více jak 2 desítky let a bude zajímavé porovnat současný stav se ...
 • Počítač jako inteligentní spoluhráč ve slovně-asociační hře Krycí jména 

  Obrtlík, Petr
  Tato práce se zabývá asociacemi mezi slovy. Popisuje návrh a implementaci systému, který dokáže zastoupit člověka ve slovně asociativní hře Krycí jména jak při hádání, tak i při zadávání nápověd. Systém využívá knihovnu ...
 • Projektivní prostor 

  Štuříková, Blanka
  Návrh hbitova navazuje na peddiplomní projekt Projektivní prostor, mapující vzpomínky jednotlivc na prostorové zážitky vzbuzující emoce. Prostorová koláž jako metoda utváení prostedí, které svou mnohoznačností umožuje ...
 • Uplatnění neuromarketingu při vyhodnocování chování spotřebitelů 

  Doležel, Libor
  Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat pomocí metody měření reakčních časů postoje spotřebitelů ke značkám, a to pomocí implicitního asociačního testu, který je neuromarketingovým nástrojem. V teoretické části jsou ...
 • Výkon realitní činnosti 

  Zejda, Jiří
  Obsahem diplomové práce je ukázka realitního prostředí po stránce odborné a právní. Začátek práce poukazuje na legislativní složku a organizace zasahující do vývoje zákonů souvisejících s tímto oborem. Definování realitního ...
 • Získávání znalostí z databází 

  Jaroš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází. Jsou zde podrobně probrány metody pro dolování dat z databází. Konkrétně se tato práce zaměřuje na metodu získávání znalostí pomocí Asociačních ...