Now showing items 1-2 of 2

  • Asfaltové směsi s použitím vyššího množství R-materiálu 

    Mucha, Bohumír
    V úvodu diplomové práce je popsána asfaltová směs typu asfaltový beton a její základní vlastnosti. Hlavním bodem práce je porovnávání funkčních vlastností asfaltových směsí s přídavkem většího obsahu R-materiálu a různých ...
  • Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu 

    Pavličík, Petr
    V úvodu diplomové práce jsou uvedeny možnosti získávání a zpracování asfaltového recyklátu. Hlavním bodem práce je návrh asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu pro ložní asfaltové vrstvy. Asfaltové směsi ...