Now showing items 1-20 of 51

 • Administrativní centrum firmy Essens v Brně – Líšni, hrubá vrchní stavba 

  Martincová, Michaela
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby administrativní budovy firmy Essens v Brně-Líšni. Je zaměřena na montáž nosné konstrukce z prefabrikovaných dílců a provedení monolitických nosných ...
 • Analýza materiálového toku a průběhu zásob mezi výrobními úseky 

  Lanzendörfer, Tomáš
  Tato práce se zabývá analýzou materiálového toku mezi výrobními úseky propojenými mezilehlým skladem. První část práce je soustředěna na podrobný rozbor logistiky a teorie zásob. Druhá část je zaměřena na tvorbu simulačního ...
 • Automatizace obrábění hliníkových odlitků 

  Filistein, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatizované linky pro obrábění, odjehlení a montáž. V jednotlivých kapitolách je popsána stávající technologie výroby, návrh a výběr nového řešení a technicko – ekonomické zhodnocení, ...
 • Budova ČT Brno - hrubá spodní stavba 

  Vlasák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je stavebně - technologické řešení hrubé spodní stavby budovy České televize Brno. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy propojené s ...
 • CAD systémy a výkresová dokumentace 

  Kučera, Jaroslav
  Projekt je zaměřen na konstruování v moderních CAD systémech. Úvod pojednává o vývoji technického kreslení a rozděluje jej na etapy. V další fázi jsou porovnány dva programy od firmy Autodesk – AutoCAD a Inventor. Podrobněji ...
 • Chráněné bydlení Rajhrad - stavebně technologický projekt 

  Kubišová, Jana
  Cílem diplomové práce je stavebně-technologický projekt hrubé stavby Chráněného bydlení v Rajhradě. Součástí diplomové práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis pro monolitické stropní konstrukce, ...
 • Detailní projektování technologického pracoviště ve zvolené strojírenské firmě 

  Jurka, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na detailní projektování předmontážních pracovišť ve firmě v Olomouckém kraji, která se zabývá výrobou a montáží spotřebičů pro domácí i průmyslové využití. Práce krátce shrnuje současné rozmístění ...
 • Emulace CPU pro výuku asemblerů 

  Charvát, Lukáš
  Práce řeší tvobu emulátoru počítačové architektury se záměrem pro použití při výuce asemblerů. Zatímco většina dnešních emulátorů je zavislá na specifické architektuře, tato práce popisuje přístup, jak vytvořit emulátor, ...
 • Hala na výrobu kontejnerů ve Vranovicích - technologická etapa hrubé vrchní stavby 

  Velešík, Josef
  Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly typu LLENTAB. Technologická etapa obsahuje osazení kotevních bloků do zhlaví pilot, montáž ocelové konstrukce haly, montáž panelového stropu, montáž opláštění ...
 • Identifikace a hodnocení chyb na výrobní lince a jejich prevence 

  Langer, David
  Výrobní podniky jsou vystaveny silnému tlaku na snižování výrobních nákladů. Jsou proto nuceny optimalizovat výrobní procesy a zvyšovat jejich produktivitu. Efektivním způsobem zvyšování produktivity je optimalizace výroby ...
 • Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí 

  Nevřivý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního řešení výroby laboratorních pecí firmy LAC s.r.o. na základě SWOT analýzy. Po provedení podrobného rozboru současného stavu pracoviště je vytvořena standardizace konstrukce ...
 • Jízdárna "Mlyn" Němčičky - I. etapa, hrubá vrchní stavba 

  Řezníčková, Tereza
  Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby budovy jízdárny v Němčičkách. Technologická etapa obsahuje montáž ocelové konstrukce a provedení dřevěného krovu. Práce obsahuje technikou zprávu, zařízení staveniště, ...
 • Městská sportovní hala v Kuřimi - stavebně technologický projekt 

  Vlasák, Jakub
  Cílem této diplomové práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby budovy městské sportovní haly v Kuřimi. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy propojené s ...
 • Návrh automatizace provozu linky na montáž funkční části pístového kompresoru 

  Hrůza, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného pracoviště pro sestavení části kompresoru typu KC88 ve společnosti Valeo. Obsahem práce je řešení studie stávajícího stavu daného pracoviště s operátorem, zjištění ...
 • Návrh obrábění součásti včetně její montáže 

  Ryšavý, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na kusovou výrobu součásti a její následnou montáž. Jedná se o výměnnou vřetenovou hlavu s označením VA1 z produktového portfolia firmy TOS KUŘIM – OS, a.s. Mezi cíle diplomové práce patří ...
 • Návrh tvářecího nástroje a zařízení k vystřižení podložky 

  Kolář, Milan
  Diplomová práce řeší návrh jednoúčelového automatického zařízení pro vystřižení a montáž podložky do regulačního tlakového ventilu (DRV2). Teoretická část diplomové práce obsahuje vybrané poznatky z teorie a technologie ...
 • Obnova držáku krytu brusky 

  Židlický, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na obnovu držáku krytu brusky a výrobu chybějících částí dvoukotoučové stojanové brusky. V první kapitole je proveden konstrukčně-funkční rozbor stroje a vyráběných dílů. Další kapitoly se ...
 • Obytný soubor Vídeňská, Blok C – hrubá spodní stavba 

  Kubišová, Jana
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby obytného souboru Vídeňská, bloku C. Konkrétně je práce zaměřena na budovu C3. Součástí bakalářské práce je technická zpráva zařízení staveniště, ...
 • Optimalizace materiálových toků na technologickém úseku výrobního procesu montáže 

  Klaška, Vojtěch
  Tato bakalářská práce pojednává o optimalizaci výrobního procesu ve firmě ADC Czech Republic s.r.o. V první kapitole se práce věnuje rešerši dané problematiky, která je dále využita v praktické části této práce. Druhá ...
 • Optimalizace měřící strategie k výrobě těles vysokotlakých čerpadel. 

  Fukas, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem stávající měrové strategie v jihlavském závodě Bosch Diesel s.r.o. a závodu v italském Bari, jejich porovnáním a navržením nové měrové strategie, vedoucí ke zlepšení kvalitativních ...