Now showing items 1-1 of 1

  • Technologická etapa hrubé stavby bytového domu 

    Kubrtová, Zuzana
    Tato bakalářská práce se zabývá technologickým řešením hrubé stavby bytového domu v Humpolci. Zabývá se etapou zdění a provedením stropu. Tato práce navrhuje technologické předpisy pro jednotlivé etapy včetně výkazu výměr, ...