Now showing items 1-6 of 6

 • Daňové aspekty převodních cen 

  Gottvaldová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení převodní ceny u řízených transakcí mezi sdruženými osobami a její dopady na výši daňové povinnosti subjektu. Diplomová práce definuje základní teoretická východiska, právní úpravu ...
 • Dopady BEPS na zdaňování úroků z titulu zápůjček právnických osob 

  Kokoliová, Eva
  Diplomová práce se zabývá dopady BEPS na zdaňování úroků z titulu zápůjček právnických osob. Cílem práce je popsat a zhodnotit současný právní stav, změny vnesené do oblasti daňové uznatelnosti úroků prostřednictvím akčních ...
 • Metodika zdaňování úroků z titulu poskytnutí zápůjčky mezi spojenými osobami 

  Kropáčová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování úroků plynoucích ze zápůjček poskytnutých mezi spojenými osobami, které jsou rezidenty České republiky. V první části jsou definována základní teoretická východiska. ...
 • Mezinárodní daňová optimalizace spojených osob 

  Šebková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci spojených osob. V první části práce jsou sepsána teoretická východiska, která jsou důležitá pro pochopení celé práce. V analytické ...
 • Stanovení transferových cen mezi spojenými osobami 

  Bobková, Michaela
  Diplomová práce se věnuje problematice stanovení transferové ceny řízené transakce mezi spojenými osobami. Součástí diplomové práce je definice základních teoretických pojmů spojených s problematikou transferových cen se ...
 • Stanovení transférové ceny mezi přidruženými podniky 

  Štorová, Nina
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení transferové ceny řízené transakce mezi přidruženými podniky. Úkolem je zvolit vhodnou metodu pro stanovení transferové ceny pro řízenou transakci vybraných sdružených podniků ...