Now showing items 1-2 of 2

  • Hlavní právní otázky v realitní praxi 

    Eliáš, Marek
    Když se po roce 1989 u nás objevili první realitní makléři a kanceláře, šlo o profesi víceméně novou, v dobách socialismu neexistující. Od té doby uplynuly více jak 2 desítky let a bude zajímavé porovnat současný stav se ...
  • Uplatnění neuromarketingu při vyhodnocování chování spotřebitelů 

    Doležel, Libor
    Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat pomocí metody měření reakčních časů postoje spotřebitelů ke značkám, a to pomocí implicitního asociačního testu, který je neuromarketingovým nástrojem. V teoretické části jsou ...