Now showing items 1-7 of 7

 • Nástrojové vybavení pro technologii vrtání 

  Rosa, Jakub
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, představení firem produkujících vrtací nástroje a praktické provedení technologického experimentu vrtání. Bakalářská práce se v první části věnuje technologii vrtání ...
 • Návrh strategie řízení obchodu ve společnosti 

  Šalomounová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie řízení obchodu ve společnosti. Práce se skládá z popisu podnikání společnosti HORPO, spol. s r. o., analýzy současného stavu maloobchodní jednotky, vyhodnocení teoretických ...
 • Studie obchodní strategie organizace 

  Hercigová, Nikola
  Diplomová práce analyzuje současnou situaci firmy ST Profi podlahy. Vzhledem k povaze podnikání je představen sortiment společnosti, podnikové procesy a nákupní atmosféra. Obsahem jsou návrhy na rozšíření nabídky zboží a ...
 • Studie typových řad lesních těžebních strojů 

  Dlužanský, Tomáš
  V bakalářské práci je provedeno základní rozdělení harvestorů podle druhu podvozku, technologie zpracování stromu a podle velikostí harvestorů. Dále se práce věnuje konstrukci harvestoru a jednotlivým částem konstrukce, ...
 • Využití Paretova pravidla 80–20 při zefektivnění prodejního sortimentu 

  Kučerová, Vladimíra; Pinkava, Vojtěch; Zemanová, Anna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-03)
  Purpose of the article: The article is focused on the use of Pareto’s rule “80–20” in streamlining of sales range. It is based on the assumption that 80% of the impact is due to 20% of the causes. The application of this rule ...
 • Využití Paretova pravidla při zefektivnění prodeje 

  Zemanová, Anna
  Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění prodeje vybrané prodejny pomocí Paretova pravidla. Teoretická část specifikuje využití Paretova pravidla ve vědeckých pracích a uvádí příklad jeho použití. Hlavním přínosem ...
 • Zhodnocení IT podniku a návrh změn 

  Kovářová, Veronika
  Tato práce se zaměřuje na informační systém VENTUS ve společnosti COMIMPEX, s. r. o.. Cílem bude seznámení se s tímto systémem, posouzení jeho slabých a silných stránek a především návrhy na jeho zlepšení.