Now showing items 1-4 of 4

 • Delay Difference Equations and Their Applications 

  Jánský, Jiří
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním kvalitativních vlastností diferenčních rovnic se zpožděním, které vznikly diskretizací příslušných diferenciálních rovnic se zpožděním pomocí tzv. $\Theta$-metody. Cílem je analyzovat ...
 • Nelineární diferenciální rovnice a Karamatova teorie 

  Bukotin, Denys
  Cílem této diplomové práce je sjednotit a zobecnit známé výsledky z literatury, studovat asymptotické chování kladných regulárně se měnících řešení jisté třídy nelineárních diferenciálních rovnic (tzv. skoro pololineárních ...
 • The Qualitative and Numerical Analysis of Nonlinear Delay Differential Equations 

  Dvořáková, Stanislava
  Disertační práce formuluje asymptotické odhady řešení tzv. sublineárních a superlineárních diferenciálních rovnic se zpožděním. V těchto odhadech vystupuje řešení pomocných funkcionálních rovnic a nerovností. Dále práce ...
 • Stability and asymptotic properties of a linear fractional difference equation 

  Čermák, Jan; Kisela, Tomáš; Nechvátal, Luděk (Springer Nature, 2012-07-23)
  This paper discusses qualitative properties of the two-term linear fractional difference equation with respect to its stability and asymptotics. Some consequences to the theory of Volterra difference equations are presented ...