Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru 

  Pavláček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru. Práce je seřazena od základních poruch motoru, rovnic, matematické modely, druhy zpracování signálů, ...
 • Bezdrátové komunikace pro domácí automatizaci 

  Prokop, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením bezdrátové komunikační sítě technologií IQRF, která je určena pro domácí automatizaci. Pro její vytvoření se používá DPA custom handler, díky němuž lze síť vytvořit bez programování. ...
 • Katalogizace asynchronních motorů 

  Čala, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením „Katalogového listu“ asynchronních motorů s kotvou nakrátko, osových výšek 355, 400, 450, 500 a 560 mm. Dále se zabývá vytvořením jednotné konstrukční dokumentace pro výrobu a ...
 • MIL simulace elektrických motorů v reálném čase 

  Bartík, Ondřej
  Tato práce se zabývá implementací modelů dvou různých typů střídavých elektrických motorů v obvodu ZYNQ-7000 pro potřeby MIL simulace v reálném čase. Jedná se konkrétně o BLDC motor a asynchronní motor. V této práci je ...
 • Návrh a analýza třífázového asynchronního motoru 

  Svoreň, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem třífázového asynchronního motoru a jeho analýzou. V úvodu seznamuje s principem funkce elektrických strojů a jejich konstrukčními záležitostmi. Hlavním cílem je vypracování postupu výpočtu pro ...
 • Návrh lineárního motoru s permanentními magnety 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárních motorů. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde popsaný princip lineárních motorů, jejich obecné výhody a nevýhody. ...
 • Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Svoreň, Jan
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu je probrána základní koncepce asynchronních motorů s ohledem na konstrukční zvláštnosti vzhledem k vysokým otáčkám a napájení z ...
 • Návrh vysokootáčkového elektrického stroje. 

  Šolc, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vysokorychlostního asynchronního motoru s výkonem 30 kW, 60 000 ot.min-1. V úvodu práce je rozebrána základní problematika vysokorychlostních motorů, používané materiály a typy motorů. ...
 • Problematika provozu asynchronních generátorů malých vodních elektráren v praxi a možnosti jejich využití pro napájení ostrovních sítí 

  Horník, Vincenc
  Hlavním zaměřením práce je návrh a konstrukce statické budicí jednotky asynchronního generátoru malé vodní elektrárny s ohledem na ekonomickou a technickou náročnost. Dále popis problematiky buzení asynchronních generátorů ...
 • Regulace buzení synchronního generátoru 

  Horník, Vincenc
  Hlavním zaměřením práce je návrh optimální varianty rekonstrukce budící soupravy synchronního generátoru malé vodní elektrárny s ohledem na ekonomickou a technickou náročnost. Popis problematiky buzení synchronních generátorů, ...
 • Řízení měniče 

  Nevoral, Jiří
  Bakalářská práce je studiem problematiky mikroprocesorů DSP vhodných k řízení frekvenčních měničů používaných k řízení asynchronních motorů a dále vhodné realizace vlastního řízení. Práce obsahuje informace o vlastnostech ...