Now showing items 1-1 of 1

  • Číslicová technika v laboratorní výuce 

    Harvánek, Michal
    Výsledkem tohoto projektu jsou návrhy kompletních laboratorních úloh pro demonstraci teoretických poznatků z oblastí synchronních, asynchronních čítačů, stavových automatů, speciálních kombinačních obvodů a hazardů ...