Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie CWDM pro optické bezkabelové spoje 

    Kumpán, Vítězslav
    Tato práce se zabývá návrhem testovacího spoje pro studium vlivu atmosféry na optický svazek v pásmech 830 nm a 1550 nm. Ve vysílací části testovacího spoje jsou zařazeny prvky technologie optických vláken včetně vlnově ...